Інші податки

Підтвердження сплати податку нерезидентом

Чи встановлено форму документа, який підтверджує сплату нерезидентом податку з доходів, одержаного ним в Україні?


Порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форму цієї довідки затверджено наказом № 1264 (далі — Порядок).

Відповідно до цього Порядку довідка видається контролюючим органом за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента або постійного представництва нерезидента, що здійснює на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України.

Довідка або обґрунтована відмова у її видачі видається на бланку контролюючого органу за підписом керівника протягом п’яти робочих днів від дати одержання письмового звернення нерезидента або уповноваженої ним особи.

Письмове звернення нерезидента про надання довідки надсилається до відповідного контролюючого органу безпосередньо або через особу, яка здійснює на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України, або через уповноважену особу, яка повинна підтвердити свої повноваження.

Звернення обов’язково повинно містити таку інформацію:

  • відомості про нерезидента:

повна назва іноземної юридичної особи (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, яка не є резидентом України), що одержала дохід з джерелом його походження з України і звертається з проханням про видачу довідки;

ідентифікаційний код (номер) цієї іноземної юридичної особи (фізичної особи, яка не є резидентом України) в країні резиденції (за наявності);

місцезнаходження (місце проживання) іноземної юридичної особи (фізичної особи, яка не є резидентом України) в країні резиденції.

  • відомості про джерело доходу:

повна назва (прізвище, ім’я та по батькові) резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента), що здійснив на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України;

код платника податку за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначеного резидента чи постійного представництва нерезидента (податкового агента);

місцезнаходження юридичної особи (місце проживання) зазначеного резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента);

період, у якому виплачувався дохід;

вид доходу;

сума доходу;

сума сплаченого в Україні податку.

Звернення має бути подано українською мовою. У разі якщо звернення подано іноземною мовою, то разом із таким зверненням має бути подано офіційний переклад українською мовою.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42