Митна справа

Зону вільної торгівлі розширено

Верховною Радою України прийнято Закон № 942, яким ратифіковано Протокол про застосування Договору про зону вільної торгівлі між його Сторонами та Республікою Узбекистан, вчинений 31.05.2013 р. у м. Мінську (далі — Протокол).

Відповідно до ст. 1 Протоколу з дати набрання зазначеним Протоколом чинності в порядку, передбаченому ст. 7 цього Протоколу, всі положення Договору застосовуються у відносинах між Сторонами Договору та Республікою Узбекистан з урахуванням умов, передбачених цим Протоколом.

У випадках коли положення ст. 2 Договору посилаються на додаток 1 до Договору, Сторонами цього Протоколу слід розуміти додаток 1 до цього Протоколу (пп. «а» п. 1 ст. 2 Протоколу).

Пунктом 1 частини І «Мито, що застосовується стосовно імпорту товарів відповідно до п. 1 ст. 2 Протоколу» додатка 1 до Протоколу встановлено, що Україна не застосовує мито стосовно імпорту товарів, що походять з митної території Республіки Узбекистан.

У взаємній торгівлі Україна застосовує мито щодо експорту товарів, призначених для митної території Республіки Узбекистан, за відповідною номенклатурою і ставками (п. 1 частини II «Мито, що застосовується стосовно експорту товарів відповідно до п. 2 ст. 2 Протоколу» Додатка 1 до Протоколу (табл.).

Підпунктом 3 ст. 2 Протоколу встановлено, що незважаючи на положення ст. 4 Договору про зону вільної торгівлі, у торгівлі між Сторонами Договору та Республікою Узбекистан застосовуються Правила визначення країни походження товарів від 24.09.93 р. За взаємною домовленістю між Стороною Договору та Республікою Узбекистан можуть застосовуватися інші багатосторонні або двосторонні договори за правилами визначення країни походження товару.

МЗС України листом № 72/14-612/1-798 поінформувало, що Протокол набрав чинності для України 27.03.2016 р.

Номенклатура та ставки експортного мита, які Україна застосовує щодо експорту товарів, призначених для митної території Республіки Узбекистан

Код ТН ЗЕД
Найменування позицій

Ставка мита

1206 00 99 00 Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене

З 01.01.2007 р. ставка мита (16%) щороку зменшується на 1 відсотковий пункт до значення 10%

7202 99 80 00 Ферохромнікель та інші феросплави

Ставка вивізного (експортного) мита у відсотках митної вартості відповідно до року членства України у СОТ:

перший — 30%,  

другий — 27%, 

третій — 24%, 

четвертий — 24%, 

п’ятий — 21%, 

шостий — 18%,  

сьомий — 15% 

(2010 і 2011 рр. — 24%)

7204 21 Відходи та брухт легованої сталі, нержавіючої сталі

7204 29 00 00 Відходи та брухт легованої сталі інші

7204 50 00 00 Відходи у зливках (шихтові зливки) для переплавлення, з легованої сталі

7218 10 00 00 Сталь нержавіюча у вигляді зливків та інших первинних формах

7401 00 00 00 Штейн мідний; мідь цементаційна (осаджена)

7402 00 00 00 Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування

7403 12 00 00 Литі заготовки для виробництва дроту (ваєрбарси) з рафінованої міді

7403 13 00 00 Білети з рафінованої міді

7403 19 00 00 Мідь рафінована інша

7403 21 00 00 Сплави на основі міді та цинку (латуні)

7403 22 00 00 Сплави на основі міді та олова (бронзи)

7403 29 00 00 Інші сплави з міді (за винятком лігатур товарної позиції 7405)

7404 00 Відходи і брухт міді

7405 00 00 00 Лігатури на основі міді

7406 Порошки та луска мідні

7415 29 00 00 Інші вироби з міді без різьби, крім шайб (включаючи шайби пружні)

7415 39 00 00 Інші вироби з міді з різьбою (крім шурупів для дерева, інших гвинтів, болтів і гайок)

7418 19 90 00 Господарські вироби з міді та їх частини інші

7419 Інші вироби мідні

7419 99 10 00 Тканина (включаючи безперервну стрічку), решітки та сітки з мідного дроту з розміром поперечного перерізу, що не перевищує 6 мм; мідний просічно-витяжний лист. Решітки та сітки з мідного дроту

7503 00 Відходи та брухт нікелю

7602 00 Відходи та брухт алюмінієві

7802 00 00 00 Відходи та брухт свинцю

7902 00 00 00 Відходи та брухт цинку

8002 00 00 00 Відходи та брухт олова

8101 97 00 00 Відходи та брухт вольфраму

8105 30 00 00 Штейн кобальтовий та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт та вироби з кобальту, включаючи відходи та брухт: штейн кобальтовий та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт необроблений; відходи і брухт; порошки: відходи і брухт

8108 30 00 00 Відходи та брухт титану   

8113 00 40 00 Металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи відходи та брухт

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42