Постанова

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. № 353 «Про внесення змін до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98»

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488; 2016 р., № 12, ст. 513) такі зміни:

доповнити пункт після абзацу тринадцятого новим абзацом такого змісту:

«Зазначені витрати відшкодовуються також супроводжуючому (не більше ніж одному) особи, визначеної в абзаці першому цього пункту, в разі, коли вона має інвалідність I групи внаслідок порушення опорно-рухового апарату та зору.».

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий — дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим — двадцятим.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН