Закон

Закон України від 17.05.2016 р. № 1368-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів»

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про індексацію грошових доходів населення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 111; 2015 р., № 6, ст. 40):

1) частину першу статті 2 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

«розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі»;

2) статтю 5 доповнити частиною сьомою такого змісту:

«Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться за рахунок коштів платника аліментів»;

3) статтю 9 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, фізичними особами — підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів із доходу платника аліментів».

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

2) статтю 5 доповнити частиною сьомою такого змісту:

«Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться за рахунок коштів платника аліментів»;

3) статтю 9 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, фізичними особами — підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів із доходу платника аліментів».

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

2. У статті 74 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19-20, ст. 142):

абзац перший частини четвертої після слів «розмір заборгованості із сплати аліментів» доповнити словами «суму індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі»;

частину сьому доповнити абзацом другим такого змісту:

«У разі стягнення з боржника аліментів, розмір яких визначений судом у твердій грошовій сумі, на підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи, фізичної особи — підприємця відрахування здійснюються з фактичного заробітку (доходу) на підставі постанови державного виконавця. Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, фізичними особами — підприємцями на підставі розрахунку, зробленого (обчисленого) державним виконавцем відповідно до закону. У разі якщо стягнути аліменти у визначеному розмірі та/або суму їх індексації неможливо, адміністрація підприємства, установи, організації, фізична особа, фізична особа — підприємець, які проводили відрахування, нараховують боржнику заборгованість із сплати аліментів та/або індексації таких аліментів».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО