ПДФО

Фермерське господарство: розподіл доходу

Про те, яким чином оподатковується сума доходу, нарахована членам фермерського господарства за рахунок розподілу доходу (прибутку) від виконання цими членами трудової функції, та за якою ознакою у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) відображається такий вид доходу, йтиметься в цій статті.

Згідно з частиною другою ст. 3 КЗпП особливості праці членів кооперативів та їх об’єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, працівників підприємств з іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами.

Статтею 1 Закону № 973 встановлено, що фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону. Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї, відповідно до закону.

Відповідно до ст. 27 Закону № 973 трудові відносини у фермерському господарстві ґрунтуються на основі праці його членів та регулюються Статутом.

У фермерському господарстві можуть працювати як його члени, так і наймані за трудовим договором (контрактом) працівники. Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовими договорами (контрактами).

Згідно з Методичними рекомендаціями з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, затвердженими наказом № 189, одержаний господарством дохід визначається за видами діяльності та в цілому по господарству. Він зменшується на суму витрат за рахунок прибутку. Визначений дохід розподіляється між членами господарства пропорційно трудовому внеску кожного з них і використовується для визначення заробітку, утримань і відрахувань на соціальні заходи згідно з чинним законодавством.

Відповідно до пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, у тому числі від розподілу прибутку, що нараховуються фермерським господарством його членам, крім зазначених у ст. 165 цього Кодексу.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст. 167 Податкового кодексу (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Отже, сума доходу, нарахована (виплачена) членам фермерського господарства за рахунок розподілу доходу (прибутку) від виконання цими членами трудової функції, включається до їх місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковується з урахуванням пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу за ставкою 18%.

Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 4, сума зазначеного доходу відображається за ознакою «127».

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон № 973 — Закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV «Про фермерське господарство».
Наказ № 189 — наказ Мінагрополітики України від 02.07.2001 р. № 189 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах». Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4

«Гарячі лінії»

Дата: 20 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42