Кодекс

Перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях

ДПС України повідомила, що при поданні податкової звітності з ПДВ за звітні періоди, на які не припадає 12-й, 24-й чи 36-й місяць використання необоротних активів одночасно в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях, таблиця 3 додатка 7 до податкової декларації з ПДВ не заповнюється. Якщо відбувається зміна напряму використання необоротних активів — ця таблиця заповнюється і в першому звітному періоді їх використання.

За необоротними активами, які одночасно використовувалися в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях до 01.01.2011 р. і використовувалися після цієї дати, розрахунок частки використання в умовах дії Податкового кодексу України проводиться перший раз за результатами 2010 р. і мав відображатися в декларації за березень 2011 р. При цьому для розрахунку суми податкового кредиту, яка підлягає коригуванню, визначається сума ПДВ, що припадає на незамортизовану станом на 01.01.2011 р. частину таких активів.

Частина податкового кредиту, обчислена виходячи з розміру незамортизованої частини необоротних активів, розподіляється на частки, пропорційні обсягу оподатковуваних і неоподатковуваних операцій відповідно.

Зауважено, що перший розрахунок податкового кредиту мав зробити такий платник у березні 2011 р., оскільки у січні 2011 р. форма податкової декларації та порядок її заповнення і подання не були зареєстровані в Мін'юсті України та не набрали чинності.


Лист від 30.11.2011 р. №  7565/7/15-3417-26

«Гарячі лінії»

Дата: 26 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00