Інші податки

Джерело інформації для цілей ТЦ

Чи може бути використано звіт суб’єкта оціночної діяльності як джерело інформації про ринкові ціни для цілей трансфертного ціноутворення?


Підпунктом 39.3.2.1 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу встановлено, що відповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» визначається за допомогою застосування методу трансфертного ціноутворення (далі — ТЦ), який є найдоцільнішим до фактів та обставин випадку.

Вищезазначеною статтею запроваджено критерії вибору найприйнятнішого методу ТЦ та встановлено їх пріоритетність.

Таблиця

Зауважимо, що платник податків та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, використовують джерела інформації, які містять відомості, що дають змогу зіставити комерційні та фінансові умови операцій згідно з пп. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, зокрема:

  • інформацію про зіставні операції платника податку, а також інформацію про зіставні операції його контрагента — сторони контрольованої операції з непов’язаними особами;
  • будь-які інформаційні джерела, що є загальнодоступними та надають інформацію про зіставні операції та осіб (пп. 39.5.3.1 пп. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу).

Підпунктом 39.5.3 зазначеного пункту встановлено, що контролюючий орган використовує ті самі джерела інформації, що й платник податків, якщо не доведено, що інші джерела інформації дають змогу отримати вищий рівень зіставності комерційних та фінансових умов операцій. При цьому для зіставлення з метою оподаткування умов контрольованих операцій з умовами неконтрольованих операцій контролюючий орган не має права використовувати інформацію, яка не є загальнодоступною (зокрема, інформацію, доступ до якої наявний лише у органів державної влади).

Отже, інформацію про ціни зіставних неконтрольованих операцій, що відображені у звіті суб’єкта оціночної діяльності, може бути використано для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» для ТЦ.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42