Інші податки

Інформація про зіставні операції

Чи уповноважена ДФС України визначати перелік джерел, які містять відомості, що дають змогу зіставити комерційні та фінансові умови операцій для цілей ТЦ?


Починаючи з 01.01.2015 р. змінено вимоги до джерел інформації, що використовуються для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».

Відповідно до пп. 39.5.3.1 пп. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу платник податків та контролюючий орган використовують джерела інформації, які містять відомості, що дають змогу зіставити комерційні та фінансові умови операцій згідно з пп. 39.2.2 п. 39.2 цієї статті, зокрема:

  • інформацію про зіставні неконтрольовані операції платника податків, а також інформацію про зіставні неконтрольовані операції його контрагента — сторони контрольованої операції з непов’язаними особами;
  • будь-які інформаційні джерела, що є загальнодоступними та надають інформацію про зіставні операції та осіб.

Підпунктом 39.2.2.1 пп. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу визначено, що контрольовані операції визнаються зіставними з неконтрольованими, якщо:

  • немає значних відмінностей між ними, що можуть істотно вплинути на фінансовий результат під час застосування відповідного методу трансфертного ціноутворення;
  • такі відмінності можуть бути усунуті шляхом коригування умов та фінансових результатів неконтрольованої операції для уникнення впливу таких відмінностей на порівняння.

Для зіставлення з метою оподаткування умов контрольованих операцій з умовами неконтрольованих операцій контролюючий орган не має права використовувати інформацію, яка не є загальнодоступною (зокрема, інформацію, доступ до якої наявний лише в органів державної влади) (пп. 39.5.3.3 пп. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу). Отже, ДФС України не уповноважена визначати перелік джерел, які містять відомості, що дають змогу зіставити комерційні та фінансові умови операцій для цілей ТЦ.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42