Інші податки

Втрата товару за територією України

Чи визнається операція контрольованою, якщо товар втрачено за територією України, та чи потрібно її відображати у Звіті про контрольовані операції?

Відповідно до пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу господарською операцією для цілей ТЦ є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно:

• операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;
• операції з надання послуг;
• операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об’єктами інтелектуальної власності;
• фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;
• операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів.

Таким чином, якщо продаж товару відбувся нерезиденту, але цей товар втрачено, така господарська операція визнається контрольованою за умови дотримання вимог, встановлених пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексудля контрольованих операцій, та підлягає відображенню у Звіті проконтрольовані операції.

Водночас якщо товар втрачено і його продаж нерезиденту не відбувся, то така господарська операція не визнається контрольованою та не підлягає відображенню у Звіті про контрольовані операції.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42