ЗЕД

Позовна давність у сфері ЗЕД

Суб’єкти господарювання, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, повинні своєчасно вживати заходів щодо стягнення заборгованості. При цьому слід пам’ятати, що для зовнішньоекономічних контрактів діють особливі правила обчислення строків позовної давності. Про те, коли виникає право на позов та розпочинається перебіг строку позовної давності, йтиметься у цій статті.

Загальні аспекти

Статтею 256 Цивільного кодексу встановлено, що позовна давність визначається як строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальний строк позовної давності становить три роки.

У зовнішньоекономічній діяльності правила обчислення строків позовної давності визначаються згідно з нормами того права, яким регламентується відповідний договір. При цьому учасники правовідносин можуть самостійно обрати право, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин (частина перша ст. 5 та частина перша ст. 32 Закону № 2709).

Умова про вибір матеріального і процесуального права, яке застосовуватиметься судом у разі виникнення спору за зовнішньоекономічним договором, належить до його обов’язкових умов (п. 1.12 Положення № 201) і зазначається в договорі.

Договір (контракт) укладається відповідно до Закону про ЗЕД та інших законів України з урахуванням міжнародних договорів України. Суб’єкти підприємницької діяльності при складанні тексту такого договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі зазначеного Закону та іншими законами України.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом. Повноваження представника на укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) може випливати з доручення, статутних документів, договорів та інших підстав, які не суперечать Закону про ЗЕД. Дії, які здійснюються від імені іноземного суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України, уповноваженим на це належним чином, вважаються діями цього іноземного суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. При цьому якщо договір (контракт) не відповідає вимогам законів України або міжнародних договорів України, то такий договір у судовому порядку може бути визнано недійсним.

Права та обов’язки сторін зовнішньоекономічної угоди визначаються матеріальним та процесуальним правом місця її укладання, якщо сторони не погодили інше, і відображаються в умовах договору (контракту).

Зазвичай суб’єкти господарювання при укладанні зовнішньоекономічних договорів застосовують норми Конвенції ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів (далі — Конвенція).

СхемаДія Конвенції

Статтею 3 Конвенції передбачено, що вона діє лише в тих випадках, коли сторони зовнішньоекономічного договору на момент його укладення перебувають у Договірних державах.

Слід зауважити, що Конвенція поширюється лише на договори про міжнародну купівлю-продаж і не поширюється на відносини з виконання робіт і надання послуг (ст. 6 Конвенції).

Крім того, Конвенція не застосовується до відносин сторін договору, якщо вони в ясній формі виключили її застосування, тобто сторони в зовнішньоекономічному договорі купівлі-продажу чітко зазначили, що вони домовилися не застосовувати Конвенцію до такого договору (частина третя ст. 3 Конвенції).

Конвенція також не поширюється на відносини за договором купівлі-продажу цілої низки товарів, зазначених у ст. 4 Конвенції.

Строк позовної давності

Як уже зазначалося вище, строк позовної давності за загальними правилами становить три роки. Водночас ст. 8 Конвенції передбачено, що для країн-учасниць, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (якщо укладені ними контракти не суперечать вимогам Конвенції), строк позовної давності становить чотири роки.

Статтею 9 Конституції України визначено, що Конвенція є частиною національного законодавства України. Це означає, що 4-річний строк позовної давності до договорів міжнародної купівлі-продажу товарів застосовується за умови, що комерційні підприємства сторін договору у момент його укладення перебувають у Договірних державах.

ДОВІДКОВО

Учасниками Конвенції є такі держави: Аргентинська Республіка, Республіка Білорусь, Боснія і Герцеговина, Федеративна Республіка Бразилія, Республіка Болгарія, Бурунді, Коста-Рика, Республіка Куба, Чеська Республіка, Домініканська Республіка, Арабська Республіка Єгипет, Республіка Гана, Гвінейська Республіка, Угорська Республіка, Республіка Ліберія, Мексиканські Сполучені Штати, Республіка Молдова, Монголія, Республіка Чорногорія, Республіка Нікарагуа, Королівство Норвегія, Республіка Парагвай, Республіка Польща, Румунія, Російська Федерація, Республіка Сербія, Республіка Словенія, Словацька Республіка, Республіка Уганда, Україна, Сполучені Штати Америки, Східна Республіка Уругвай, Республіка Замбія (лист № 72/19-612/1-3811).

Водночас ст. 9 Конвенції визначено випадки, коли початок перебігу строку позовної давності не відкладається через те, що:

  • одна сторона може бути зобов’язана надіслати іншій стороні повідомлення;
  • в арбітражній угоді міститься умова, згідно з якою до ухвалення арбітражного рішення не виникає жодного права на вимогу.

Право на позов

Слід зазначити, що Конвенцією встановлено уніфіковані норми щодо строків, в які має розпочинатися розгляд спорів, що виникли на основі міжнародних контрактів (договорів), тобто право на позов. Для наочності наведемо цю інформацію у вигляді таблиці.

Випадки, коли застосовується право на позов

Початок права на позов

Виявлено обман, вчинений до або під час укладення договору

Від дня, коли обман було або могло бути розумно розкрито (пункти 1 — 3 ст. 10 Конвенції)

Порушення умов договору

У той день, коли мало місце таке порушення

Дефект або інша невідповідність товару умовам договору

Від дня фактичної передачі товару покупцеві або його відмови прийняти товар

Якщо продавець дав щодо товару пряму гарантію, строк дії якої обмежено певним періодом часу або в іншій спосіб

Від дня, коли покупець сповіщає продавця про факт, який став підставою для такої вимоги, але не пізніше закінчення строку дії гарантії

Якщо при наявності обставин, передбачених правом, застосовуваним до договору, одна із сторін може заявити про припинення договору до настання строку його виконання і заявляє про це 

Від дня подання заяви іншій стороні

Якщо про припинення договору не заявлено до настання строку його виконання

Від дня настання строку виконання договору

Порушення однією договірною стороною умови про поставку або оплату товару частинами

Від дня, коли відбулося це порушення (щодо кожної окремої частини)

Одна із сторін може заявити про припинення договору внаслідок такого порушення і заявляє про це 

Від дня подання заяви іншій стороні (щодо всіх відповідних частин)

Конвенцією передбачено випадки припинення перебігу строку позовної давності. Зокрема, якщо боржник до закінчення строку позовної давності у письмовій формі визнає своє зобов’язання перед кредитором, то від дня такого визнання починається новий 4-річний строк давності позову (частина перша ст. 20 Конвенції). До того ж боржник може продовжити строк позовної давності шляхом направлення письмової заяви на адресу кредитора (частина друга ст. 22 Конвенції). Проте у будь-якому випадку строк позовної давності минає не пізніше, ніж через 10 років з дня, коли цей строк розпочався (ст. 23 Конвенції).

У випадку коли Конвенція не застосовується і в зовнішньоекономічному договорі відсутня умова щодо права, що застосовується до договору, діятимуть такі правила:

  • якщо діє міжнародний договір, укладений між державами сторін контракту, застосовуються його норми (частина перша ст. 3 Закону № 2709);
  • якщо міжнародного договору немає, застосовуються особливі правила (частина третя ст. 32, частина перша ст. 44 цього Закону), зокрема за договорами купівлі-продажу застосовується право держави продавця.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Конституція — Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Конвенція — Конвенція ООН від 14.06.74 р. «Про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів». Закон про ЗЕД — Закон України від 16.04.91 р. № 959-XII «Про зовнішньо-економічну діяльність».
Закон № 2709 — Закон України від 23.06.2005 р. № 2709-IV «Про міжнародне приватне право». Положення № 201 — Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Мінекономіки України від 06.09.2001 р. № 201. Лист № 72/19-612/1-3811 — лист МЗС України від 17.12.2007 р. № 72/19-612/1-3811 «Щодо Конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів від 14 червня 1974 року»