Інші податки

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг

Головним механізмом забезпечення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги є субсидії, які гарантують малозабезпеченим громадянам стабільність витрат на оплату таких послуг незалежно від зміни їх вартості.
Як призначається субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, куди необхідно звертатись та які документи подавати, розглянемо в цьому матеріалі.

Відповідно до п. 6 постанови № 848 субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. В окремих випадках на підставі рішення районної, районної у містах Києві і Севастополі держадміністрації та виконавчого органу міської і районної ради або утвореної ними комісії та акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства субсидія може призначатися особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні на підставі договору найму (оренди) житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги (далі — ЖКП), або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийнято в експлуатацію.

Пунктом 4 постанови № 848 передбачено, що субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за ЖКП у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування ЖКП і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу.

Соціальні норми житла та соціальні нормативи користування ЖКП для надання субсидій визначено постановою № 409.

Розрахунок обов’язкового відсотка платежу

Обов’язковий відсоток платежу за ЖКП визначається для кожної сім’ї залежно від розміру середньомісячного сукупного доходу в розрахунку на одну особу за формулою: середньомісячний сукупний дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу, отриманий результат ділиться на два і потім множиться на 15%.

Наприклад, якщо середньомісячний сукупний дохід на одну особу становить 2500 грн., обов’язкова частка плати за ЖКП у межах соціальних нормативів становитиме 13,4% (2500 : 1399 :× 15%). Що менші доходи, то менший обов’язковий платіж.

У разі якщо вартість послуг (в межах соціальних нормативів) не перевищує обов’язковий платіж сім’ї, субсидія не призначається.

Визначення сукупногодоходу сім’ї

Якщо субсидія призначається для відшкодування витрат на оплату ЖКП у І кварталі року, то середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року, в інших випадках — за попередній календарний рік.

Сукупний дохід обчислюється виходячи із нарахованих особам доходів без урахування ПДФО, відомості про які надаються ДФС, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування, а також розмірів державної соціальної допомоги, що виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату ЖКП).

Слід зазначити, що скасовано необхідність обов’язкового працевлаштування працездатних членів сім’ї та перебування їх на обліку в центрі зайнятості (до розрахунку сукупного доходу приймається дохід такого члена сім’ї на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб). В окремих випадках за рішенням районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або комісій, які ними утворюються, для осіб, які проживають у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.

Для призначення житлової субсидії не має значення майновий стан сім’ї (наявність у володінні житлових приміщень, транспортних засобів, земельних ділянок, здача в оренду житлового приміщення тощо), крім купівлі майна або оплати послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 000 грн. У такому випадку субсидію може бути призначено на підставі рішення комісії, створеної місцевим органом виконавчої влади.

Перелік документів та куди їх подавати

Для призначення субсидії особа подає до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації такі документи:

  • заяву про призначення житлової субсидії (за встановленою формою);
  • декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (за встановленою формою).

У разі зазначення в декларації отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, необхідно також надати довідки про такі доходи.

Особи, що орендують житло (орендарі), подають до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення за місцем проживання ті ж самі документи разом із договором найму (оренди) житла.

Документи може бути надіслано поштою або в електронній формі з використанням засобів телекомунікаційних систем, зокрема з використанням електронного цифрового підпису особи. У разі якщо електронний цифровий підпис особи відсутній, субсидія розраховується лише після підпису таких документів у місячний строк.

Терміни призначення субсидії

Субсидія для відшкодування витрат на оплату ЖКП призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, і розраховується:

  • на неопалювальний сезон — з 01 травня по 30 вересня;
  • на опалювальний сезон — з 01 жовтня по 30 квітня.

За наявності договору найму (оренди) субсидія призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, та до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору найму (оренди).

Після закінчення строку отримання субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді (крім орендарів житлового приміщення та осіб, які звертаються за субсидією на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо). Для цього структурні підрозділи з питань соціального захисту населення збирають необхідну інформацію без звернення громадян і протягом десяти днів після отримання зазначеної інформації приймають рішення про призначення (або непризначення) субсидії та письмово інформують про прийняте рішення громадян.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Постанова № 409 — постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування». Постанова № 848 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.95 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42