Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
39
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
25.11.2011, № 44

Звернення платника податків до органів ДПС за інформацією про себе

Чи може платник податків звернутися до органу податкової служби із запитом про надання податкової інформації стосовно себе як платника податку?


Надання інформації регулюється законами про інформацію та про публічну інформацію.

За порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) певної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до ст. 10 Закону про публічну інформацію кожна особа має право:

  • знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
  • доступу до інформації про себе, яка збирається та зберігається;
  • вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюються з порушенням вимог закону;
  • на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
  • на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані:

  • надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;
  • використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;
  • вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;
  • виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

Водночас слід враховувати, що до службової може належати інформація:

  • що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
  • зібрана у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої ст. 6 Закону про публічну інформацію (ст. 9 цього Закону).

Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні таких вимог:

  • виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
  • розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
  • шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Порядок оформлення запитів про інформацію регулюється розділом ІV Закону про публічну інформацію.

Отже, платник податків має право звернутись до органів податкової служби про надання податкової інформації стосовно себе у порядку, встановленому законодавством.

Перелік використаних документів

  • Закон про публічну інформацію — Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації»

Ще матеріали на тему:

Адміністрування податків
  • 16.09.2016 , № 35 Запити про подання інформації

    Розглянемо, наскільки правомірні запити контролюючих органів про подання інформації і як у такому випадку діяти фізичній особі — підприємцю...

  • 19.08.2016 , № 31 Особливості адміністрування акцизного податку при реалізації пального

    Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.

     

  • 05.08.2016 , № 29 Податок на додану вартість

    Запитання-відповіді

  • 22.07.2016 , № 26-27 Реалізація пального за участю посередників

    При здійсненні посередницької діяльності у торгівлі пальним на користь третіх осіб з використанням номерів мобільних телефонів за допомогою коду підтвердження та при продажу талонів (пластикових карт) на пальне у суб’єктів господарювання виникають запитання щодо реєстрації...

  • 22.07.2016 , № 26-27 Сплата податку фізичними особами

    У 2016 р. податок на нерухоме майно сплачується фізичними особами за звітний 2015 рік. Сільські, селищні, міські ради у 2015 р. могли збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу...

Усі матеріали розділу: «Консультації»