Новини
Тема: Адміністрування податків

Запити про надання інформації при зустрічних звірках

Яку інформацію може витребувати податкова інспекція від суб'єкта господарювання при здійсненні зустрічної звірки?


Главою 7 розділу ІІ Податкового кодексу регламентовано інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів ДПС, а саме збір та отримання податкової інформації органами ДПС.

Відповідно до п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу органи ДПС мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави для подання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи ДПС функцій, завдань та її документального підтвердження.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності, зокрема, обставини, коли за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, а також у разі проведення зустрічної звірки.

Пунктом 73.5 ст. 73 Податкового кодексу передбачено, що з метою отримання податкової інформації органи ДПС мають право проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платника податків.

Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться згідно з Порядком № 1232, відповідно до п. 3 якого з метою проведення зустрічної звірки орган ДПС (ініціатор) надсилає органу ДПС (виконавцю), на обліку в якому перебуває суб'єкт господарювання, запит про проведення зустрічної звірки для підтвердження отриманих від платника податків та зборів даних. Зустрічну звірку може бути проведено органом ДПС (ініціатором) самостійно у разі, коли суб'єкт господарювання перебуває на обліку в тому самому органі ДПС, в якому перебуває платник податків, або в межах одного населеного пункту.

Зустрічна звірка полягає у зіставленні даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється органами ДПС, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу та якості операцій і розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.

Таким чином, відповідний орган ДПС у разі проведення зустрічної звірки має право витребувати первинні бухгалтерські та інші документи від суб'єкта господарювання з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків (у тому числі підтвердження відносин, виду, обсягу та якості операцій і розрахунків, що здійснювалися між ними).