Новини
Тема: Адміністрування податків

Представники платника податків

Чи може представник суб'єкта підприємницької діяльності підписувати податкову звітність?


Відповідно до ст. 19 Податкового кодексу платник податків веде справи, пов'язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника. Особиста участь платника податків у податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах.

Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов'язаних зі сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків — фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов'язаних зі сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства.

Представник платника податків користується правами, встановленими цим Кодексом для платників податків.

Пунктом 48.5 ст. 48 Податкового кодексу передбачено, що податкова декларація повинна бути підписана фізичною особоюплатником податків або його законним представником.

Таким чином, податкова звітність може бути підписана представником платника податків з дотриманням норм ст. 19 Податкового кодексу.