Контакти

Редакція журналу:

вул. Хорива, 24, м. Київ-71, 04071

E-mail: mail@visnyk.ua

Тел./факс: (044) 501-06-41

Головний редактор  Ігор Сухомлин

E-mail: golovred@visnyk.ua


Реклама та партнерство:

(044) 501-06-43, (066) 445-66-93

Леся Михайловська

E-mail: svc_25@ukr.net


Передплата:

(044) 501-06-42, (044) 501-06-43,  (066) 445-66-93, (044) 501-06-30

E-mail: svc_25@ukr.net