Лист

Лист ДФС України від 29.11.2016 № 25752/6/99-99-13-02-03-15 «Щодо відшкодування гарантованих сум вкладникам»

06.12.2016 / 17:00

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист … щодо практичного застосування норм чинного законодавства і в межах компетенції повідомляє таке.

Відповідно до ст. 26 Закону України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон № 4452) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 тис. гривень.

Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.

Згідно зі ст. 28 Закону № 4452 Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування через банки-агенти, що здійснюють такі виплати в готівковій або безготівковій формі (за вибором вкладника).

При цьому відповідно до п. 2 частини третьої ст. 12, п. 13 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 4452 виконавча дирекція Фонду рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.08.2012 № 14 затвердила Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами (далі – Положення).

Пунктами 4 та 5 розділу ІІІ Положення визначено, що Фонд здійснює відшкодування коштів за вкладами відповідно до Загального реєстру за частинами Загального реєстру. На підставі рішення виконавчої дирекції Фонду Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, – не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Виплати здійснюються через банки-агенти на підставі укладених з ними договорів (п. 6 розділу ІІІ Положення).

Розділом IV Положення визначено діяльність банку-агента при здійсненні виплат гарантованих сум відшкодування, згідно з п. 1 якого після одержання інформації про вкладників, яким здійснюється виплата відшкодування, банк-агент відповідно до умов договору, укладеного з Фондом, починає виплати гарантованих сум відшкодувань. Банк-агент забезпечує доступність отримання гарантованих сум відшкодувань у будь-якій своїй установі.

При проведенні виплат відшкодувань уповноважений працівник банку-агента повинен здійснити: ідентифікацію особи, яка звернулась за отриманням відшкодування; відповідно до вимог розділу V Положення – звірку реквізитів документів особи, яка звернулася за отриманням відшкодування, з інформацією, наданою Фондом; за умови позитивного результату звірки здійснити виплату коштів, вказавши у касовому документі реквізити отримувача та підставу для виплати відшкодування іншій особі (за потреби), або переказати їх на рахунок, вказаний такою особою, в іншому банку у порядку, встановленому Національним банком України (п. 2 розділу IV Положення).

Пунктом 8 розділу V Положення визначено, що виплата гарантованої суми відшкодування не здійснюється, якщо остаточний результат перевірки даних вкладника банком – агентом визнано негативним.

Виплата зазначеній особі здійснюється тільки після отримання банком – агентом письмового повідомлення від Фонду про дозвіл щодо виплати коштів.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентовано розділом IV Кодексу, відповідно до п.п. 165.1.29 п. 165.1 ст. 165 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи небанківської фінансової установи, яка повертається йому.

Водночас, відповідно до п.п. 1.7 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX Кодексу, звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Враховуючи викладене, за умови відсутності заборони у договорі між банком-агентом та Фондом про відшкодування гарантованих сум вкладникам, банки-агенти не позбавлені права здійснити виплати таких сум за власні кошти, з подальшим їх відшкодуванням.

Здійснення за рахунок перерахованих коштів Фонду чи за рахунок коштів банку-агента, у разі дотримання інших умов Закону № 4452, Положення та умов договору банку-агента з Фондом, гарантованого Фондом вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом, не впливає на оподаткування фізичної особи – вкладника, яка отримала  вказані кошти.

Перший заступник Голови С.В. БІЛАН