Лист

«Щодо складання податкових накладних при здійсненні операцій з продажу проїзних та перевізних документів через каси суб’єктів господарювання на підставі агентських угод», лист ДФС України від 02.12.2016 № 26164/6/99-99-15-03-02-15

19.12.2016 / 10:00

Про розгляд листа

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо складання податкових накладних при здійсненні операцій з продажу проїзних та перевізних документів через каси суб’єктів господарювання на підставі агентських угод та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 Кодексу розташоване на митній території України.

База оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається згідно із пунктом 188.1 статті 188 Кодексу.

Підпунктом «а» пункту 201.11 статті 201 Кодексу визначено, що підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту без отримання податкової накладної, є транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами.

Беручи до уваги те, що послуга із залізничного або авіаційного перевезення надається пасажиру самим перевізником, проїзний документ є за своєю суттю договором на перевезення, що укладається між пасажиром і відповідним перевізником, а тому не може бути об'єктом договору між іншими учасниками процесу оформлення замовлення на продаж проїзних документів.

При цьому транспортний квиток, що містить загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами, одночасно є документом, який дає право на отримання податкового кредиту (за умови дотримання інших правил щодо формування податкового кредиту) без отримання податкової накладної (підпункт «а» пункту 201.11 статті 201 ПКУ) тільки платнику податку, який безпосередньо отримує послуги перевезення, а тому транспортний квиток не може бути підставою ні для визначення податкових зобов'язань, ні для формування податкового кредиту в особи, яка лише прийняла замовлення на його оформлення.

Таким чином, суб'єкт господарювання, який є перевізником (надає послуги перевезення), визначає свої податкові зобов'язання з ПДВ з вартості наданих ним послуг з перевезення. У податковій накладній, що складається суб'єктом господарювання, який надає послуги з перевезення відображається вартість послуг з перевезення.

Суб'єкт господарювання який не є перевізником (не надає послуги перевезення) та здійснює лише прийом замовлень на продаж залізничних або авіаційних квитків (в т.ч. і електронних), прийом коштів за квитки та повернення коштів за невикористані квитки, визначає свої податкові зобов'язання з ПДВ лише з вартості наданих ним послуг щодо виконання замовлення на продаж таких проїзних документів.

У податковій накладній, що складається суб'єктом господарювання, який здійснює прийом замовлень на продаж залізничних квитків, відображається вартість послуг, наданих у зв'язку з виконанням такого замовлення, та сума ПДВ, визначена з вартості таких послуг.

Щодо касового чека реєстратора розрахункових операцій при продажу підприємством авіаквитків.

Відповідно до статті 2 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі – продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.

Згідно з пунктом 1 розділу ІІ Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350 (далі – Положення № 13), фіскальний касовий чек на товари / послуги (далі – касовий чек) – розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведені розрахунків за продані товари (надані послуги). Форма № ФКЧ-1 касового чека наведена в додатку 1 до цього Положення.

Обов’язкові реквізити касового чека визначено пунктом 2 Розділу ІІ Положення № 13. Так, зокрема, касовий чек повинен містити:

Для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ, – індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери «ПН» (рядок 3 додатку 1);

назва товару (послуги);

літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої вартості товару (послуги) (для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ) (рядок 6 додатку 1);

загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО»;

для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ, – окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ» (рядок 9 додатку 1).

Згідно з пунктом 5 Розділу ІІ Положення № 13 рядки 9 та 10 касового чека повторюються відповідно до кількості податкових груп за різними ставками ПДВ та акцизного податку. Дозволяється не друкувати рядки за податковими групами, якщо сума ПДВ або акцизного податку дорівнює нулю.

Відповідно до пунктів 3 та 5 Розділу І Положення № 13 установлені в цьому Положенні вимоги до змісту розрахункових документів визначають обов’язкові реквізити розрахункових документів.

Розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій на паперовому носії, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.

Отже, при продажу підприємством авіаквитків у касовому чеку реєстратора розрахункових операцій має, зокрема, зазначатися загальна вартість придбаних авіаквитків, а також для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ, – окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ» та літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої вартості товару (послуги).

В.о. заступника Голови М.В. ПРОДАН