Лист

«Щодо щомісячної страхової виплати потерпілим на виробництві», лист Виконавчої дирекції ФСС ТВП від 23.01.2017 р. № 32-06-2

27.01.2017 / 11:00

Про надання роз'яснень

У багатьох зверненнях потерпілих на виробництві йдеться про те, що наявний у Законі України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 1105), в редакції, що діяла до 01.01.2017, механізм перерахунку щомісячної страхової виплати не забезпечує потерпілому розміру щомісячної страхової виплати у перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності на рівні мінімальної заробітної плати. Аналізуючи викладені в зверненнях застереження та висновки, інформуємо про наступне.

Відповідно до частини першої статті 42 Закону № 1105 сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров'я. Сума щомісячної страхової виплати не повинна перевищувати середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров'я.

Отже, для визначення суми щомісячної страхової виплати застосовується розмір заробітної плати потерпілого, яку потерпілий мав до ушкодження здоров'я, та ступінь втрати професійної працездатності, яка визначається МСЕК у відповідних відсотках. Таким чином, потерпілий має право на отримання страхового відшкодування у розмірі, що дорівнює заробітній платі, яку він мав до ушкодження здоров'я, лише у випадку 100 відсоткової втрати професійної працездатності.

Відповідно до Закону № 1105 та Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 № 24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2007 за № 715/13982 (далі — Порядок № 24), страхові виплати виплачуються потерпілим на підставі заяви потерпілого або осіб, які мають право на страхові виплати, за наявності усіх необхідних документів, перелік яких визначений у пунктах 2.7, 2.8, 3.1, 5.3, 6.1.1 Порядку № 24, або якщо справу потерпілого передано до відповідного відділення виконавчої дирекції Фонду підприємством (роботодавцем), яке здійснювало страхове відшкодування.

Але разом з тим мають місце випадки, коли потерпілий звертається до відділення для призначення страхових виплат по закінченні трьох і більше років з дня втрати працездатності. Закон № 1105 не обмежує потерпілого у строках на звернення для страхового відшкодування. За цей період роботодавець може бути ліквідований або документи потерпілого не збереглися. У таких випадках застосується положення частини дванадцятої статті 42 Закону № 1105. Тобто, якщо на час звернення за страховою виплатою документи про заробіток потерпілого до ушкодження здоров'я не збереглися, сума страхової виплати визначається за діючою на час звернення тарифною ставкою (окладом) за професією (посадою) на підприємстві (в галузі), на якому працював потерпілий, або за відповідною тарифною ставкою (окладом) подібної професії (посади), але не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати. Відсутність документів про заробіток підтверджується довідкою роботодавця або відповідного архіву. Але і в цьому разі застосовується сума, що дорівнює розміру відповідної тарифної ставки (окладу), але не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, із якої вираховується розмір страхової виплати у залежності від ступеня (відсотка) втрати професійної працездатності (що не є розміром мінімальної заробітної плати).

Що стосується перерахунку щомісячних страхових виплат.

Відповідно до статті 37 Закону № 1105 перерахування сум щомісячних страхових виплат і витрат на медичну та соціальну допомогу провадиться у разі:

1) зміни ступеня втрати професійної працездатності;

2) зміни складу сім'ї померлого.

Перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться також у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. Таке перерахування провадиться з 1 березня наступного року. При цьому визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає.

Пунктом 11 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1105, у редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII (далі — Закон № 1774), було зупинено з 01 січня 2015 року до стабілізації фінансово-економічного становища держави перерахунок сум щомісячних страхових виплат, який проводиться з 1 березня наступного року у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. Відновлення такого перерахунку визначається законом.

З метою соціального захисту потерпілих на виробництві та членів їх сімей Верховною Радою України прийнято Закон № 1774, яким внесено зміни до Закону № 1105.

Вищезазначеним Законом № 1774, зокрема, передбачено:

- виключення пункту 11 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1105, про який йдеться вище;

- встановлення з 1 січня 2017 року розміру щомісячної страхової виплати потерпілим, у яких цей розмір менший розміру мінімальної заробітної плати у перерахунку на 100 відсотків втрати працездатності, на рівні розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 грудня 2016 року з урахуванням ступеня втрати працездатності. Дія цього пункту застосовується до потерпілих, які мають право на щомісячні страхові виплати станом на 1 січня 2017 року;

- з 1 березня 2017 року здійснення перерахування сум щомісячних страхових виплат у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Враховуючи вищезазначене відділення виконавчої дирекції Фонду з 01.01.2017 перерахують щомісячні страхові виплати потерпілим, у яких цей розмір менший розміру мінімальної заробітної плати у перерахунку на 100 відсотків втрати працездатності, на рівні розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 грудня 2016 року з урахуванням ступеня втрати працездатності.

А з 1 березня 2017 року у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, щомісячні страхові виплати будуть перераховані усім потерпілим на виробництві та членам їх сімей, що мають право на такі виплати.

Перший заступник директора С. НЕСТЕРОВ