Лист

«Про особливості справляння рентної плати за користування надрами у 2017 році», лист ДФС України від 30.01.2017 № 2071/7/99-99-12-03-04-17

08.02.2017 / 14:00

Головні управління ДФС в областях, м. Києві,
Офіс великих платників податків ДФС

Державна фіскальна служба України, керуючись нормами законів України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон № 1791) та від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон № 1797), які набрали чинності з 1 січня 2017 року, направляє для використання у роботі рекомендації щодо особливостей справляння у 2017 році рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

Зокрема, цими законами внесено такі зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) в частині справляння рентної плати за користування надрами:

1) у тексті Кодексу слово «гірничодобувний» у всіх відмінках замінено словом «гірничий» у відповідному відмінку (п.п. 5 п. 4 розд. І Закону № 1797);

2) платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин визначено суб’єктів господарювання, які виконують роботи, проведення яких потребує отримання погодження Державної служби геології та надр України (п.п. 1 п. 108 розд. І Закону № 1797);

3) до об’єкта оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин віднесено обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої під час виконання робіт, що потребують погодження Держгеонадрами, у тому числі під час виконання робіт в акваторіях водних об’єктів (п.п. 2 п. 108 розд. І Закону № 1797);

4) виключено положення Кодексу, якими встановлювався порядок визначення фактичної ціни реалізації для руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд (п.п. 3 п. 108 розд. І Закону № 1797);

5) визначено, що при обчисленні вартості відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичною вартістю до витрат платника рентної плати за податковий (звітний) період не включаються витрати, пов’язані з операціями передпродажної підготовки, у тому числі пакуванням, фасуванням (бутелюванням) (абзац третій п.п. 3 та п.п. 4 п. 108 розд. І Закону № 1797);

6) також визначено, що при обчисленні вартості відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за розрахунковою вартістю до витрат платника рентної плати за податковий (звітний) період не включаються витрати:

6.1. пов’язані з операціями передпродажної підготовки, у тому числі пакуванням, фасуванням (бутелюванням) (абзац третій п.п. 3 та п.п. 4 п. 108 розд. І Закону № 1797);

6.2. пов’язані із фасуванням (бутелюванням) (п.п. 5 п. 108 розд. І Закону № 1797);

7) виключено положення Кодексу, якими встановлювався порядок визначення та опублікування величини коригуючого коефіцієнта, яка повинна застосовуватися до ставок руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд (п.п. 6 п. 108 розд. І Закону № 1797);

8) уточнено, що у разі переоформлення спеціального дозволу на користування надрами, податкові декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються її платником, починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому він його переоформив (п.п. 6 п. 108 розд. І Закону № 1797);

9) викладено в новій редакції порядок справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання угод про розподіл продукції (п. 132 розд. І Закону № 1797), у зв’язку з чим:

9.1. втратили чинність положення, згідно з якими ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин на момент укладення таких угод не повинні бути меншими загальноприйнятих;

9.2. сплата рентної плати передує розподілу продукції;

9.3. інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції повинен подавати податкові декларації з рентної плати окремо за кожним спеціальним дозволом, а не одну податкову декларацію за декілька спеціальних дозволів;

10) ставки рентної плати за користування надрами для видобування нафти, зменшено для обсягів, що видобуваються з покладів:

10.1. до 5000 метрів, із 45 відс. на 29 відс. вартості обсягів видобутої нафти що обчислена за фактичними цінами реалізації;

10.2. понад 5000 метрів, із 21 відс. до 14 відс. вартості обсягів видобутої нафти, що обчислена за фактичними цінами реалізації (п. 17 розд. І Закону № 1791);

11) збільшено ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (п. 18 розд. І Закону № 1791), а саме:

11.1. для зберігання природного газу та газоподібних продуктів, нафти та інших рідких нафтопродуктів ставки збільшено на 10,5 відс.;

11.2. для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції – на 10,2 відс.;

11.3. для вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин – на 9,7 відс.;

11.4. для зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів – на 10,9 відс.;

11.5. для провадження іншої господарської діяльності – на 10,6 відсотка.

Крім того, нагадуємо, що згідно з п.п. 1 п. 65 та п.п. 6 п. 83 розд. І Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIІI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» з 1 січня 2017 року ставка рентної плати за користування надрами для видобування газу природного, що використовується для потреб населення, видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів, становить 29 відс. від вартості видобутих у податковому (звітному) періоді обсягів природного газу, що обчислена за ціною, визначеною у відповідних договорах купівлі-продажу природного газу між платником рентної плати та суб’єктом ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України покладені спеціальні обов’язки щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів та виробників теплової енергії відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», у податковому (звітному) періоді.

Зобов’язуємо довести цей лист до відома та для використання у роботі підпорядкованим структурним підрозділам та платникам рентної плати.

В.о. Голови М.В. ПРОДАН