Лист

«Щодо порядку складання податкових накладних, визначення податкових зобов’язань з ПДВ та формування податкового кредиту», лист ДФС України від 20.01.2017 № 1116/6/99-99-15-03-02-15

16.02.2017 / 18:20

Про розгляд звернення

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку складання податкових накладних, визначення податкових зобов’язань з ПДВ та формування податкового кредиту за операціями з надання страховою компанією послуг із добровільного медичного страхування фізичним особам і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відносини у сфері страхування регулюються Законом України від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР «Про страхування» (далі – Закон № 85).

Відповідно до статті 9 Закону № 85 страхова виплата – це грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку. Розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат визначаються за домовленістю між страховиком та страхувальником під час укладання договору страхування або внесення змін до договору страхування, або у випадках, передбачених чинним законодавством.

 Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються ПКУ (пункт 1.1 статті 1 ПКУ).

Згідно з пунктом 185.1 статті 185 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Водночас, відповідно до підпункту 196.1.3 пункту 196.1 статті 196 ПКУ не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов'язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів.

Крім того, підпунктом 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 ПКУ визначено, що звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, крім послуг, визначених у абзацах «а» - «о» підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 ПКУ.

Пунктом 188.1 статті 188 ПКУ визначено, що база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Правила визначення податкових зобов’язань з ПДВ та включення сум податку до складу податкового кредиту встановлено статтями 187 та 198 ПКУ.

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.  

Згідно з підпунктом «а» пункту 198.1 статті 198 ПКУ до складу податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення платником податку операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Пунктом 198.5 статті 198 ПКУ визначено, що платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, — у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема в:

операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 196 ПКУ (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 ПКУ) та місце постачання яких розташоване за межами митної території України;

операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX ПКУ, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 ПКУ та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 ПКУ).

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник ПДВ — постачальник (продавець) товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником ПДВ — постачальником (продавцем) товарів/послуг, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту.

Форму та порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267.

Так, у податковій накладній зазначаються в окремих рядках обов’язкові реквізити, зокрема повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, — покупця (отримувача) товарів/послуг (підпункт «в» пункту 201.1 статті 201 ПКУ).

Незалежно від того, що згідно з умовами цивільно-правового договору виконання обов’язку щодо оплати за товари/послуги покладено на іншу особу, податкова накладна складається та реєструється в ЄРПН продавцем на покупця (отримувача) таких товарів/послуг.

Враховуючи вищевикладене, та зважаючи на те, що страхові компанії (страховики) здійснюють операції з постачання послуг із страхування, які не є об'єктом оподаткування ПДВ, то виплата страхових платежів також не є об'єктом оподаткування ПДВ. При цьому операція з отримання таких страхових платежів чи операція з їх виплати не змінює суму податкового кредиту або податкових зобов'язань з ПДВ ні у застрахованої особи, ні у страхової компанії (страховика).

Водночас, операція платника податку (закладу охорони здоров’я, що має ліцензію на їх постачання) з постачання медичних послуг фізичній особі (застрахованій особі), оплата (страховий платіж) за які здійснюється страховою компанією, є об’єктом оподаткування ПДВ.

У разі якщо операція з постачання медичних послуг здійснюється платником податку — закладом охорони здоров'я, що має ліцензію на їх постачання, і такі медичні послуги відсутні у переліку, визначеному в абзацах «а» - «о» підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 ПКУ, то така операція звільняється від оподаткування ПДВ.

У разі якщо операція з постачання медичних послуг здійснюється платником податку — закладом охорони здоров'я, що має ліцензію на їх постачання, і такі медичні послуги наявні у переліку, визначеному в абзацах «а» — «о» підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 ПКУ, то така операція оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку з нарахуванням податкових зобов’язань з ПДВ за основною ставкою.

На дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ за операцією з постачання медичних послуг платник податку (заклад охорони здоров’я) зобов’язаний скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну.

В.о. заступника Голови М.В. ПРОДАН