Лист

«Щодо порядку застосування пункту 46 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України», лист ДФС України від 08.02.2017 № 2428/6/99-99-15-03-02-15

10.03.2017 / 18:50

Про розгляд листа

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо порядку застосування пункту 46 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі — Кодекс), та, керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляє.

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Пунктом 46 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу передбачено тимчасове, до 1 січня 2020 року, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій платника податку — боржника з постачання товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації, погодженого згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно із статтею 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації. Під час здійснення операцій з постачання товарів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість згідно із цим пунктом, платник податку — боржник не застосовує норми пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу щодо нарахування податкових зобов'язань або коригування раніше нарахованих податкових зобов'язань та/або сум податку, віднесених до податкового кредиту у зв'язку з таким постачанням.

Отже, до операцій, передбачених пунктом 46 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, правила щодо нарахування податкових зобов'язань та перерахунку податкового кредиту, встановлені пунктом 198.5 статті 198 та пунктом 199.1 статті 199 Кодексу, не застосовуються.

Щодо можливості формування податкового кредиту контрагентом за операцією з придбання товарів (послуг), звільнення від оподаткування ПДВ яких передбачено пунктом 46 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, повідомляємо, що при здійсненні операцій, звільнених від оподаткування, податок на додану вартість не нараховується, а тому за такими операціями відсутні підстави для формування податкового кредиту та збільшення суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, передбаченої пунктом 2001.3 статті 2001 Кодексу.

В.о. заступника Голови М.В. ПРОДАН