Лист

«Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму амортизації інвестиційної нерухомості», лист ДФС України від 14.03.2017 № 5072/6/99-99-15-02-02-15

28.03.2017 / 14:00

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму амортизації інвестиційної нерухомості, що обліковується на балансі станом на 01.01.2016 платника – суб’єкта малого підприємництва та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у редакції, чинній до 01.01.2017, повідомляє.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, у кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. У подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

З огляду на викладене платник податку на прибуток, у якого річний дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує двадцяти мільйонів гривень і який прийняв рішення не коригувати фінансовий результат до оподаткування, об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування), у т.ч. різниці по амортизації необоротних активів, включаючи інвестиційну нерухомість. Облік інвестиційної нерухомості здійснюється таким платником згідно з правилами бухгалтерського обліку.