Лист

«Щодо визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств юридичною особою – суб’єктом господарювання, яка перейшла зі спрощеної системи оподаткування на загальну», лист ДФС України від 27.03.2017 № 6083/6/99-99-15-02-02-15

12.04.2017 / 09:50

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств юридичною особою – суб’єктом господарювання, яка перейшла зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє таке.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2017, об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

При цьому розділом ІІІ Кодексу не було передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникали за операціями з отримання коштів на загальній системі оподаткування за товари (роботи, послуги), відвантажені (виконані, надані) під час перебування платника податків на спрощеній системі оподаткування та за операціями з відвантаження (виконання, надання) товарів (робіт, послуг) на загальній системі оподаткування, якщо оплата за такі товари (роботи, послуги) була здійснена на спрощеній системі оподаткування.

Отже, якщо у ІІ кварталі 2016 року платник податку на прибуток отримав оплату за товари, що були відвантажені під час перебування на спрощеній системі оподаткування або здійснив відвантаження товару, оплату за який було отримано на спрощеній системі оподаткування, то такі операції відображались за правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

Щодо операцій зі списання дебіторської заборгованості платником податку на прибуток, який перейшов зі спрощеної системи оподаткування, то пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2017, було встановлено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів. У податковій декларації з податку на прибуток підприємств зазначені суми витрат підлягають відображенню у рядку 2.1.3 додатка РІ до декларації.

Коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за операціями зі списання кредиторської заборгованості, розділом ІІІ Кодексу не передбачено. Такі операції відображаються при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Слід зауважити, що, починаючи з 01.01.2017 фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування (пп. 140.5.12 п. 140.5 ст. 140 Кодексу у редакції, чинній з 01.01.2017).