Лист

«Про тимчасове ввезення», лист ДФС України від 06.04.2017 р. № 8604/7/99-99-18-02-03-17

19.04.2017 / 14:30

Додатково див. лист Державної фіскальної служби України
від 11 квітня 2017 року № 9114/7/99-99-18-02-03-17

Митницям ДФС
Департаменту інформаційних технологій

У зв'язку із надходженням до Державної фіскальної служби України звернень підприємств щодо застосування абзацу другого пункту 37 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 (зі змінами) (далі - Положення), повідомляємо.

Відповідно до частини першої статті 71 Митного кодексу України (далі - Кодекс) декларант має право обрати митний режим, у який він бажає помістити товари, з дотриманням умов такого режиму та у порядку, що визначені Кодексом.

Згідно зі статтею 103 Кодексу тимчасове ввезення - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання.

Частинами другою - п'ятою статті 106 Кодексу встановлено, що в разі тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами за кожний повний або неповний календарний місяць заявленого строку перебування на митній території України сплачується 3 відсотки суми митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення.

Сума митних платежів сплачується при поміщенні товарів у митний режим тимчасового ввезення та розраховується за встановлений органом доходів і зборів строк дії цього митного режиму.

У такому ж порядку сплачуються митні платежі у разі продовження строку тимчасового ввезення зазначених товарів відповідно до статті 108 Кодексу.

Загальна сума митних платежів, яка підлягає сплаті за час перебування товарів у митному режимі тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, не повинна перевищувати суми, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення.

Відповідно до частини першої статті 112 Кодексу митний режим тимчасового ввезення завершується шляхом реекспорту товарів, транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, або шляхом поміщення їх в інший митний режим, що допускається Кодексом.

Згідно з абзацом другим пункту 37 Положення, після завершення митного оформлення зміни до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа можуть вноситися шляхом подання з метою продовження строку тимчасового ввезення товарів з частковим звільненням від оподаткування митними платежами, а також у випадках, визначених Митним кодексом України, декларантом або уповноваженою ним особою додаткової митної декларації та оформлення її митним органом.

З огляду на зазначене, у разі продовження строку тимчасового ввезення товарів з частковим звільненням від оподаткування митними платежами митниці подається додаткова митна декларація, заповнена відповідно до вимог Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 651, з урахуванням такого:

у графі 1 МД зазначаються відомості про тип МД - «ІМ31ДМ»;

до першого підрозділу графи 37 МД переносяться відомості про митний режим та попередній митний режим, що зазначались у МД, за якою товари поміщувались у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами;

у графі 40 МД зазначаються відомості про МД, за якою товари поміщувались у митний режим тимчасового ввезення, до якої подається МД типу «ІМ31ДМ»;

у графі 44 МД, у разі якщо частина тимчасово ввезених товарів була реекспортована або поміщена у інший митний режим, зазначаються відомості про МД, за якою (якими) такі товари були реекспортовані або поміщені у інший митний режим;

у графі 45 МД - відомості про митну вартість товарів, визначену на дату поміщення таких товарів у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами.

У графі 47 МД відомості про нарахування мита та податку на додану вартість повинні бути відображені як наведено у додатку 1 до цього листа.

Також для використання в роботі надсилаємо оновлену версію таблиць з виключним переліком можливих комбінацій кодів митних режимів та літерних кодів типів митних декларацій залежно від напряму переміщення (додається).

Додаток до листа ДФС від 10.06.2015 № 20635/7/99-99-24-02-02-17 та лист Державної митної служби України від 18.12.2012 № 11.1/1.2-12.2/14120-ЕП вважати такими, що втратили чинність.

Додаток: на 4 арк. у 1 прим.

В. о. Голови М. В. ПРОДАН

Додаток 1
до листа Державної фіскальної служби України
06.04.2017 № 8604/7/99-99-18-02-03-17

Відображення відомостей про нарахування мита та податку на додану вартість при продовженні строку тимчасового ввезення товарів

Приклад 1

При першому продовженні строку тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування:

Вид

Основа нарахування

Ставка

Сума

СП

020

10000

10 %

1000

28

020

1000

3 %

30

70

020

1000

3 %

30

01

028

11000

20 %

2200

28

028

2200

3 %

66

70

028

2200

3 %

66

01

 Приклад 2

У разі якщо строк тимчасового ввезення товарів з умовно частковим звільненням від оподаткування продовжується вдруге і більше:

Вид

Основа нарахування

Ставка

Сума

СП

020

10000

10 %

1000

28

020

1000

6 %*

60

70

020

1000

3 %

30

01

028

11000

20 %

2200

28

028

2200

6 %*

132

70

028

2200

3 %

66

01

____________
* сума % по МД, заповненій у звичайному порядку, та додатковій МД, яка передувала оформлюваній додатковій МД.

Приклад 3

У разі якщо частина товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування, була реекспортована або поміщена у інший митний режим, а щодо частини строк тимчасового ввезення вперше продовжено. Наприклад, із 4 товарів, загальною митною вартістю 10000, щодо 2 товарів загальною митною вартістю 4000 продовжено строк тимчасового ввезення:

Вид

Основа нарахування

Ставка

Сума

СП

020

4000

10 %

400

28

020

400

3 %

12

70

020

400

3 %

12

01

028

4400

20 %

880

28

028

880

3 %

26,4

70

028

880

3 %

26,4

01

Додаток 2
до листа Державної фіскальної служби України
06.04.2017 № 8604/7/99-99-18-02-03-17

Таблиці виключних комбінацій кодів митних режимів та літерних кодів типів митних декларацій в залежності від напрямку переміщення
(версія 5 станом на 06.04.2017)

Напрямок переміщення «вивезення»

ЕК

АА

ТК

ТФ

РР

ДР

ДТ

ДМ

10

+

+

+

+

+

+

+

11

+

+

+

+

+

+

+

12

+

+

+

+

+

+

+

24

+

+

+

+

+

+

+

32

+

X

X

X

X

X

X

61

+

+

X

+

+

+

X

62

+

X

X

X

X

X

X

72

+

X

X

X

X

X

X

73

+

X

+

X

X

+

X

 Напрямок переміщення «транзит»

ТР

АА

РР

ЕЕ

ДР

ДЕ

80

+

+

+

+

+

81

+

X

X

X

X

82

+

+

+

+

+

 

Напрямок переміщення «ввезення»

ІМ

АА

ТК

ТФ

ТН

РР

ЕА*

ЕЕ

ДР

ДТ

ДЕ

ДМ

40

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

41

+

+

X

X

X

+

+

X

+

+

X

42

+

+

+

X

X

+

+

X

+

+

+

21

+

X

X

+

X

X

+

X

+

+

X

24

+

X

X

X

X

X

+

X

X

+

X

25

+

X

X

X

X

X

+

X

X

+

X

31

+

X

X

+

X

+

+

X

+

+

+

51

+

+

X

+

+

+

+

+

+

+

X

52

+

X

X

X

X

+

+

X

X

+

X

72

+

X

X

X

X

X

+

X

X

+

X

74

+

X

X

X

X

X

+

X

X

+

X

75

+

X

X

X

X

X

X

X

X

+

X

76

+

X

X

X

X

X

X

X

X

+

X

____________
* - випуск товарів відповідно до заявленого митного режиму здійснюється за умови забезпечення можливості ідентифікації товарів згідно з статтею 326 Митного кодексу України.

Пояснення до таблиці:

«+» - комбінація, що використовується в ЄАІС;

«X» - комбінація, що не використовується в ЄАІС.