Лист

«Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб вартості житла, харчування, перевезення працівників з місця збору до роботи та назад у разі застосування вахтового методу роботи», лист ДФС України від 13.05.2017 № 174/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

22.05.2017 / 12:00

Державна фіскальна служба України керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб вартості житла, харчування, перевезення працівників з місця збору до роботи та назад у разі застосування юридичною особою вахтового методу роботи і документального оформлення цих витрат та в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням обставин, викладених у зверненні.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого платниками податку є фізичні особи - резиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні.

Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу), зокрема у вигляді:

вартості майна та харчування, безоплатно отриманого таким платником, крім випадків, визначених Кодексом для оподаткування прибутку підприємств (пп. "б" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Додатково до винятків, передбачених пп. "а" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу, не вважаються додатковим благом платника податку доходи, одержані у формі та розмірах, що підлягають включенню роботодавцем до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у підпункті 165.1.53 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу (пп. "е" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Відповідно до пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об'єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 Кодексу.

Згідно з пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 відс., визначену в ст. 167 Кодексу.

Крім того, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, яким роботодавець забезпечує такого платника податку відповідно до Закону України "Про охорону праці" (пп. 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), умови та порядок нарахування і сплати, повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон України від 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464).

Статтею 4 Закону № 2464 визначено платників єдиного внеску.

При цьому ст. 7 Закону № 2464 передбачено базу нарахування єдиного внеску.

Згідно з частиною сьомою ст. 7 Закону № 2464 передбачено, що Перелік видів виплат, на які не нараховується єдиний внесок, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1170 затверджено Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок.

Враховуючи викладене, оскільки працедавцем при застосуванні вахтового методу роботи планується надавати своїм працівникам безоплатно житло, орендоване у третіх осіб, харчування, за умови, що на таке харчування не поширюються норми пп. 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, та послуги з перевезення, то з метою оподаткування вартість цього житла, харчування та послуг включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як додаткове благо і оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків.

Зауважуємо, регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").