Постанова

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1215», постанова КМУ від 31.05.2017 р. № 377

13.06.2017 / 15:45

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1215 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів для використання як сировини для виробництва етилену» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 101, ст. 3632) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2017 р. № 377

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1215

1. Назву та пункт 1 постанови після слів «легких та важких дистилятів» доповнити словами «, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану».

2. У Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів для використання як сировини для виробництва етилену, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку після слів «легких та важких дистилятів» доповнити словами «, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає механізм випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання легких та важких дистилятів, вироблених в Україні, на які встановлено нульову ставку акцизного податку відповідно до підпункту 229.2.1 пункту 229.2 статті 229 Податкового кодексу України, або до ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану без сплати акцизного податку відповідно до підпункту 229.3.1 пункту 229.3 статті 229 зазначеного Кодексу для використання зазначених нафтопродуктів як сировини для виробництва етилену.»;

3) у пункті 2:

абзац перший після слова «нафтопродукти» доповнити словами і цифрою «, передбачені пунктом 1 цього Порядку,»;

в абзаці другому слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган»;

4) абзац третій пунктів 3 і 4 після слів «легких та важких дистилятів» доповнити словами «, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану»;

 5) у пункті 5:

в абзаці першому слова «їх ввезення» замінити словами «ввезення легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану»;

у другому реченні абзацу третього після слів «легких та важких дистилятів» доповнити словами «, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану», а слова «органу державної митної служби» замінити словами «контролюючому органу»;

6) у пункті 8:

в абзаці першому слова «Державною податковою службою» замінити словом «Мінфіном»;

в абзаці другому слова «(заступника керівника)» замінити словами «(його заступника або уповноваженої особи)»;

7) у пункті 11:

абзац перший після слів «легких та важких дистилятів» доповнити словами «, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану»;

в абзаці другому:

у першому реченні після слів «легких та важких дистилятів» доповнити словами «, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану», а слова «Державною податковою службою» замінити словом «Мінфіном»;

друге речення після слів «легкі та важкі дистиляти» доповнити словами «, а також скраплений газ та бутан, ізобутан»;

в абзаці третьому слова «Державною податковою службою» замінити словом «Мінфіном»;

в абзаці четвертому після слів «легких та важких дистилятів» доповнити словами «, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану», а слова «органу державної митної служби» замінити словами «контролюючому органу, який здійснює митне оформлення зазначених товарів»;

8) в абзаці першому пункту 12 слова «(заступника керівника)» замінити словами «(його заступника або уповноваженої особи)»;

9) пункт 14 після слів «легких та важких дистилятів» доповнити словами «, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану».