Наказ

«Про затвердження змін до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації», наказ Мінфіну України від 28.04.2017 № 469

13.06.2017 / 13:50

(Витяг)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22.05.2017 р. за № 653/30521

Відповідно до пункту 46.2 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17 червня 2016 року № 553, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 липня 2016 року за № 932/29062, виклавши її у новій редакції, що додається.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О. ДАНИЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.06.2016  № 553
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
28.04.2017 № 469)

ЗВІТ
про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

В. о. директора Департаменту податкової політики В.П. ОВЧАРЕНКО

 

Додаток ГД
до рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД
Звіту про використання доходів
(прибутків) неприбуткової організації

ІНФОРМАЦІЯ
щодо операцій з гуманітарною допомогою

 

Додаток ВП
до рядків 7-9 Звіту
про використання доходів  (прибутків)
неприбуткової організації

РОЗРАХУНОК
податкових зобов’язань за період, за який виявлено помилку(и)