Постанова

«Про внесення змін до Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році», постанова КМУ від 21 червня 2017 р. № 427

23.06.2017 / 13:50

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 83 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 18, ст. 511), такі зміни:

пункт 8 після слів «про суму перерахованих коштів» доповнити словами «та залишку коштів на небюджетному рахунку попереднього періоду»;

абзац перший пункту 12 після слів «до Казначейства» доповнити словами «та Мінагрополітики»;

пункт 15 після слів «до ДФС» доповнити словами «та Мінагрополітики».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН