Наказ

«Про затвердження Порядку повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця», наказ Держпраці від 22.06.2017 № 76

08.08.2017 / 12:30

(Витяг)

Відповідно до абзацу другого пункту 4 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця, що додається.

...

Голова Р. ЧЕРНЕГА

Погоджено:

Заступник Голови І.І. Шумелюк

Заступник начальника управління – начальник відділу нормативно-правового забезпечення
Управління юридичного забезпечення О.М. Кокоша

Начальник відділу документального  забезпечення та архівної справи
Управління документального забезпечення, звернення громадян та доступу до публічної інформації М.А. Федоренко

Головний спеціаліст з питань протидії корупції В.О. Гарбар

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України з питань праці
__ ______ 2017 року № ___

ПОРЯДОК 
повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця

1. Цей Порядок визначає процедуру повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця, передбачене пунктом 33 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 (далі – відвідування).

Інформація про відвідування, що проводяться інспекторами праці реєструються відповідним територіальним органом Держпраці.

Інформація про відвідування, що проводяться інспекторами праці апарату Держпраці – реєструються департаментом з питань праці Держпраці.

Подання інформації про відвідування може подаватись засобами телекомунікаційного зв’язку або шляхом службового листування.

2. Повідомна реєстрація проводиться шляхом внесення Держпраці чи відповідним територіальним органом Держпраці відомостей про інспектора праці, що здійснює відвідування, та об’єкт відвідування до Реєстру інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця (додаток 1) (далі – Реєстр).

3. Після заповнення інформації, внесення якої передбачено формою Реєстру, відвідуванню присвоюється номер, що складається з індексу відповідної області, визначеного згідно з додатком 2 до цього Порядку, та порядкового номеру запису про відвідування, внесеного до Реєстру.

4. Перед присвоєнням відвідуванню номеру, інспектор праці, що реєструє відвідування, повідомляється про наявні у Реєстрі записи щодо відвідувань, проведених упродовж попередніх 12 календарних місяців.

Якщо до Реєстру вноситься запис про інспекційне відвідування роботодавця щодо якого упродовж попередніх 6 календарних місяців здійснювались інспекційні відвідування, керівник територіального органу (інша уповноважена ним посадова особа) вивчає питання про доцільність його проведення.

Директор Департаменту з питань праці І. Дегнера