Наказ

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року № 567», наказ Мінфіну України від 21.07.2017 № 654

15.08.2017 / 09:30

(Витяг)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07
.08.2017 р. за № 966/30834

Відповідно до пункту 74.2 статті 74 розділу II, підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Підпункт 1 пункту 6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року № 567, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 червня 2017 року за № 753/30621, викласти в такій редакції:

«1) обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній / розрахунку коригування, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 разу більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75 % загального такого залишку) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється);».

2. В абзаці першому пункту 2 Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року № 567, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 червня 2017 року за № 754/30622, слова «може подати» замінити словом «подає».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державної регуляторної служби УкраїниВ. П. Загородній

В. о. Голови Державної фіскальної служби УкраїниМ. В. Продан