Постанова

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанова КМУ від 18.08.2017 № 609

22.08.2017 / 11:10

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18.08.2017 р. № 609

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 2001 р., № 52, ст. 2372; 2002 р., № 51, ст. 2290; 2006 р., № 50, ст. 3327; 2007 р., № 39, ст. 1552; 2009 р., № 37, ст. 1251; 2015 р., № 22, ст. 607, № 55, ст. 1791, № 78, ст. 2614; 2016 р., № 35, ст. 1368, № 75, ст. 2501; 2017 р., № 40, ст. 1256):

1) у пункті 6:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: «Субсидія не може призначатися одночасно за місцем реєстрації особи та місцем її фактичного проживання.»;

абзац другий замінити абзацами такого змісту:

«У разі смерті особи, якій було призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, надання субсидії не припиняється до закінчення строку її призначення за умови, що у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані інші особи, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

У разі смерті особи, якій було призначено субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, така субсидія виплачується одній з осіб, з урахуванням яких було призначено субсидію, за заявою такої особи.».

У зв’язку з цим абзаци третій — сьомий вважати відповідно абзацами четвертим — восьмим;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

«У разі коли в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки (піклування), або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника) і розраховується виходячи з розміру пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та недієздатних осіб. Розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей і недієздатних осіб, не враховуються до сукупного доходу опікуна (піклувальника) у разі його звернення за призначенням субсидії за місцем реєстрації.»;

2) у пункті 12:

в абзаці першому слово «чотири» замінити словом «два»;

в абзаці другому слова «здійснення розрахунку» замінити словом «призначення», а слова «період з квітня попереднього року по березень поточного року включно» — словами «третій — четвертий квартали попереднього року»;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

«Розрахунок субсидії на опалювальний сезон у жовтні здійснюється на підставі доходів за перший — другий квартали поточного року.».

У зв’язку з цим абзаци третій — восьмий вважати відповідно абзацами четвертим — дев’ятим;

абзац дев’ятий викласти у такій редакції:

«У разі коли на час звернення за призначенням субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за такий місяць.»;

3) у пункті 14:

третє речення абзацу одинадцятого після слів «заборгованість з оплати послуг» доповнити словами «, загальна сума якої перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,»;

абзац сімнадцятий після слів «підприємств — виробників/виконавців житлово-комунальних послуг,» доповнити словами «закінчення строку реєстрації місця перебування,»;

4) пункт 15 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі смерті особи, якій було призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення, частина невикористаної суми субсидії виплачується одній із осіб, з урахуванням яких було призначено субсидію, за заявою такої особи.».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

2. У підпункті 5 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2064; 2016 р., № 35, ст. 1367):

1) в абзаці другому цифри «4,4» замінити цифрами «3,3»;

2) в абзаці третьому цифри «7,1» замінити цифрами «5,4»;

3) в абзаці четвертому цифри «14» замінити цифрами «10,5».

3. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 203 «Про норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 24, ст. 958):

1) у графі «Норма споживання» цифри «4,4», «7,1» і «14» замінити відповідно цифрами «3,3», «5,4» і «10,5»;

2) в абзаці першому примітки до додатка цифри «7,1» замінити цифрами «5,4».

4. У Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 534 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2286, № 91, ст. 2975; 2017 р., № 40, ст. 1256):

1) пункт 2 після слів «(далі — надавачі послуг)» доповнити словами «, об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельними кооперативами, які є колективним споживачем (замовником) житлово-комунальних послуг»;

2) пункт 3 та абзац третій пункту 7 після слів «надавачем послуг» доповнити словами «, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом»;

3) пункт 8 після слів «надавач послуги» доповнити словами «, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний кооператив»;

4) пункт 10 після слів «надавачем послуги» і «надавачем» доповнити словами «, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом»;

5) перше речення пункту 11 після слів «надавачем послуги» доповнити словами «, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом», а після слів «надавач послуги» — словами «, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний кооператив»;

6) пункт 12 після слів «надавачів послуг» доповнити словами «, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні кооперативи».