Лист

«Щодо документального оформлення господарських операцій», лист Мінфіну України від 22.08.2017 р. № 35210-07/23-3364/2658

06.09.2017 / 10:45

Міністерство фінансів України на запит [...] від 28.07.2017 N б/н щодо документального оформлення господарських операцій повідомляє.

Законом України від 03.11.2016 N 1724-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг" внесено зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон), яким, зокрема, передбачено спрощення документообороту підприємств шляхом зменшення вимог до первинного документа та скорочення переліку його обов'язкових реквізитів.

Відповідно до Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які повинні мати передбачені цим Законом обов'язкові реквізити. Первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію.

Правовідносини щодо нарахування та сплати орендної плати регулюються договором про оренду з урахування норм Цивільного та Господарського кодексів України. Проте для підтвердження господарської операції з надання та отримання послуг з оренди майна протягом звітного періоду договору про оренду не достатньо, тому необхідне складання окремого первинного документа.

Для здійснення орендних платежів, як правило, складається акт наданих послуг, який є підставою для розрахунків, порядок яких визначається договором про оренду, та підписується посадовими особами орендодавця та орендаря. При цьому, якщо умовами договору про оренду встановлено окремий первинний документ, який слугує підтвердженням для розрахунків з надання послуг (оренди майна), то складається первинний документ, визначений таким договором. Зокрема, оформлений належним чином рахунок-фактура (інвойс) маже бути підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарської операції з надання послуг (оренди майна) без складання акта наданих послуг тільки у разі його оплати, що підтверджується відповідними документами.

Директор Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Ю. Романюк