Наказ

«Про внесення змін до деяких наказів Міністерства праці та соціальної політики України», наказ Мінсоцполітики України від 04.07.2017 № 1103

12.09.2017 / 14:00

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25.07.2017 р. за № 905/30773

Відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. У пункті 2 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30 січня 1998 року № 16 «Про затвердження Порядків застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 1998 року за № 57/2497 (зі змінами), слова «Державну експертизу умов праці та її місцеві органи» замінити словами «Державну службу України з питань праці».

2. В абзаці другому пункту 1 Порядку застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30 січня 1998 року № 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 1998 року за № 57/2497 (зі змінами), слова та цифри «ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту України від 27 липня 1995 року № 257» замінити словами та цифрами «ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327».

3. В абзаці другому пункту 1 Порядку застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30 січня 1998 року № 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 1998 року за № 58/2498 (зі змінами), слова та цифри «ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту України від 27 липня 1995 року № 257» замінити словами та цифрами «ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327».

4. У пункті 3 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 23 березня 2001 року № 122 «Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2001 року за № 304/5495, слова «Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю та місцеві органи Державної експертизи умов праці» замінити словами «Державну службу України з питань праці».

5. В абзаці другому пункту 1 Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23 березня 2001 року № 122, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2001 року за № 304/5495, слова та цифри «ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту України від 27.07.95 № 257 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Держстандарту України від 14.05.98 № 314, 18.10.99 № 283 та 10.10.2000 № 589)» замінити словами та цифрами «ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327».

6. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

Міністр А. РЕВА