Постанова

«Про реалізацію пілотного проекту щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі», постанова КМУ від 06.09.2017 № 717

04.10.2017 / 17:20

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі стосовно реалізації пілотного проекту щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі (далі — пілотний проект).

2. Затвердити Порядок реалізації пілотного проекту щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі, що додається.

3. Установити, що:

1) для цілей пілотного проекту до замовників належать: казенні підприємства, державні комерційні підприємства (їх об’єднання), державні установи та організації, а також господарські організації, у статутному капіталі яких органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, державні компанії володіють часткою (акціями, паями) в розмірі 50 відсотків і більше або володіють більшістю голосів у вищому органі суб’єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради суб’єкта господарювання;

2) замовники самостійно приймають рішення щодо участі в пілотному проекті;

3) з метою продажу майна замовники, що прийняли рішення про участь у пілотному проекті, використовують електронну торгову систему ProZorro.Продажі на безоплатній основі;

4) у разі продажу об’єктів державної власності (матеріальних активів, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), шляхом проведення електронного аукціону з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі положення пунктів 13 і 15 розділу «Загальні вимоги щодо процедури відчуження майна», розділів «Підготовка до проведення аукціону», «Умови участі покупців в аукціоні», «Проведення аукціону» та пункту 45, абзацу четвертого пункту 47 розділу «Розрахунки за придбане майно» Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 803 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 43, ст. 1714), на період дії пілотного проекту не застосовуються;

5) супроводження та координація пілотного проекту здійснюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

4. Взяти до відома, що на період дії пілотного проекту адміністратором електронної торгової системи ProZorro.Продажі є громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна», яка володіє зазначеною системою та зобов'язується передати її державі Україна після завершення реалізації пілотного проекту.

5. Рекомендувати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, комунальним підприємствам та організаціям, не визначеним підпунктом 1 пункту 3 цієї постанови, які мають намір долучитися до пілотного проекту, використовувати електронну торгову систему ProZorro.Продажі для здійснення продажу майна на умовах, визначених Порядком, затвердженим цією постановою.

6. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

подати до 1 серпня 2018 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації пілотного проекту;

оприлюднити інформацію про реалізацію пілотного проекту на власному офіційному веб-сайті.

Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 06.09.2017 р. № 717

ПОРЯДОК
реалізації пілотного проекту щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає загальні умови реалізації пілотного проекту щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі під час продажу об’єктів державної власності (матеріальних активів, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), а також іншого майна (активів) замовників (далі — майно).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

адміністратор — юридична особа, що володіє центральною базою даних електронної торгової системи ProZorro.Продажі та забезпечує її функціонування;

електронна торгова система ProZorro.Продажі (далі — електронна торгова система) — інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення публічних торгів. Електронна торгова система повинна бути загальнодоступною та гарантувати недискримінацію, рівні права під час реєстрації всім заінтересованим особам та рівний доступ до інформації всім користувачам, обмін і збереження інформації та документів повинні здійснюватися з гарантуванням непорушності даних про учасників і їх пропозицій під час проведення електронних торгів (аукціонів) та їх конфіденційності до моменту розкриття цінових пропозицій учасників;

електронні торги (аукціони) — спосіб відчуження майна шляхом проведення електронних торгів (аукціонів) в електронній торговій системі через електронні майданчики організаторів електронних торгів (аукціонів);

електронний майданчик — апаратно-програмний комплекс, який функціонує в Інтернеті, підключений до електронної торгової системи та забезпечує організатору електронних торгів (аукціонів), замовнику та учасникам можливість користуватися сервісами такої системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення публічних електронних торгів (аукціонів);

оголошення щодо продажу майна — відомості та інформація, що містять дані про майно та умови його продажу, що публікується в електронній торговій системі та на веб-сайтах організаторів електронних торгів (аукціонів);

організатор електронних торгів (аукціонів) — юридична особа, зареєстрована в установленому законодавством порядку на території України, що має право на використання електронного майданчика, який підключено до електронної торгової системи (оператор електронного майданчика).

3. Пілотний проект реалізується за такими принципами:

добросовісна конкуренція серед учасників;

відкритість та прозорість під час проведення електронних торгів (аукціонів);

недискримінація учасників;

об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій учасників;

запобігання корупційним діям і зловживанням.

4. Порядок функціонування електронної торгової системи для підготовки та проведення електронних торгів (аукціонів) визначається адміністратором.

5. Прийняття рішення про відчуження майна здійснюється відповідно до Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 803 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 43, ст. 1714), або в іншому порядку, встановленому законодавством.

Підготовка до електронних торгів (аукціону)

6. Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній торговій системі оголошення щодо продажу майна не пізніше ніж за сім днів до дати аукціону.

7. В оголошенні щодо продажу майна замовником визначаються умови його продажу, що повинні містити:

1) інформацію про власника майна та/або його балансоутримувача, який здійснює продаж майна;

2) порядок оформлення участі в електронних торгах (аукціонах), строк проведення електронних торгів (аукціонів);

3) кінцевий строк прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціонах);

4) відомості про майно, його склад, характеристики, опис за родовими чи індивідуальними ознаками;

5) місцезнаходження майна, його фотографічні зображення (за наявності);

6) початкову ціну реалізації майна;

7) істотні умови договору купівлі-продажу майна або проект відповідного договору купівлі-продажу майна;

8) крок електронних торгів (аукціонів), що визначається в діапазоні від 1 до 10 відсотків початкової ціни реалізації майна;

9) розмір гарантійного внеску, що визначається в діапазоні від 2 до 10 відсотків початкової ціни реалізації майна.

Умови продажу майна шляхом проведення електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи можуть містити інші додаткові відомості.

8. Доступ до інформації, оприлюдненої в електронній торговій системі, є безоплатним та вільним.

9. Після оприлюднення оголошення щодо продажу майна потенційні покупці, які мають наміри взяти участь в електронних торгах (аукціонах), сплачують гарантійний внесок на рахунок оператора електронного майданчика та подають заяву про участь в електронних торгах (аукціонах) через електронну торгову систему. Заява про участь в електронних торгах (аукціонах) подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про цінову пропозицію, про учасника та завантажуються необхідні документи, що визначені замовником в оголошенні щодо продажу майна.

10. За подання заяви про участь в електронних торгах (аукціонах) оператором електронного майданчика з учасника справляється плата у такому розмірі:

1) початкова ціна продажу становить не більш як 20 тис. гривень — один неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2) початкова ціна продажу становить не більш як 50 тис. гривень — сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) початкова ціна продажу становить не більш як 200 тис. гривень — двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) початкова ціна продажу становить не більш як 1 млн. гривень — тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) початкова ціна продажу становить більш як 1 млн. гривень — сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розмір плати оператору електронного майданчика, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням податку на додану вартість.

11. До участі в електронних торгах (аукціонах) допускаються учасники, що подали через електронний майданчик заяву про участь в електронних торгах (аукціонах), здійснили плату у розмірі, визначеному пунктом 10 цього Порядку, та гарантійний внесок у розмірі, зазначеному в умовах продажу майна.

12. Якщо в момент закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціонах) подано менш як дві заяви, електронні торги (аукціони) вважаються такими, що не відбулися.

Електронні торги (аукціони)

13. Оператор електронного майданчика повинен забезпечувати на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про проведення електронних торгів (аукціонів), включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу.

14. Електронні торги (аукціони) проходять в електронній торговій системі та полягають в повторювальному процесі підвищення цін, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу. Для проведення електронних торгів (аукціонів) ціни всіх пропозицій учасників розташовуються у порядку від найнижчої до найвищої без зазначення найменувань учасників. Якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням ціни, першим в електронному аукціоні підвищення ціни буде здійснювати учасник, який подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням цінової пропозиції. Стартовою ціною аукціону визначається найнижча запропонована серед учасників цінова пропозиція у відповідному раунді. Перед початком кожного наступного раунду аукціону визначається нова стартова ціна раунду за результатами попереднього раунду аукціону.

У кожному раунді учасники протягом трьох хвилин, кожен в порядку від менших до більших, а у разі збігу цінових пропозицій — від пізніших до більш ранніх, мають право зробити крок аукціону.

Відсутність цінової пропозиції протягом трьох хвилин від учасника вважається такою, що здійснена у поточному раунді за попередньою ціновою пропозицією цього учасника. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну не менш як на один крок аукціону, вважається поданою ним ціновою пропозицією.

Учасник може протягом одного раунду електронних торгів (аукціонів) один раз підвищити ціну своєї пропозиції не менш як на один крок від своєї попередньої ціни.

15. Протягом кожного раунду електронних торгів (аукціонів) всім учасникам забезпечується рівний доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації про місця розташування їх цін в електронній торговій системі від найнижчої до найвищої у кожному раунді проведення аукціону та інформації про кількість учасників у даному раунді аукціону без зазначення їх найменувань.

16. Якщо за результатами електронних торгів (аукціонів) жоден учасник не зробив крок аукціону, електронні торги (аукціони) вважаються такими, що не відбулися, крім випадку, визначеного абзацом третім пункту 14 цього Порядку.

Результати аукціону

17. Протокол про результати електронних торгів (аукціонів) формується та оприлюднюється в електронній торговій системі автоматично в день завершення електронних торгів (аукціонів).

18. Переможцем електронних торгів (аукціонів) вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за виставлене на продаж майно, а у разі відмови ним від підписання протоколу про результати електронних торгів (аукціонів) або договору за результатами проведення електронних торгів (аукціонів) — учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі коли учасники подали пропозиції з однаковим значенням ціни, — учасник, який подав свою пропозицію раніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням цінової пропозиції, за умови, якщо такими учасниками був зроблений щонайменше один крок аукціону або подано закриту цінову пропозицію, яка перевищує початкову ціну не менш як на один крок аукціону.

19. Після завершення електронних торгів (аукціонів) копія протоколу про результати електронних торгів (аукціонів), підписаного переможцем та організатором електронних торгів (аукціонів), надсилається замовнику, який здійснює продаж майна, для підписання та публікації підписаного протоколу про результати електронних торгів (аукціонів) в електронній торговій системі.

20. Договір за результатами проведення електронних торгів (аукціонів) укладається між замовником та переможцем електронних торгів (аукціонів) у формі, передбаченій законодавством, та опубліковується замовником в електронній торговій системі протягом 20 робочих днів з дати формування протоколу про результати електронних торгів (аукціонів).

21. Переможець електронних торгів (аукціонів) сплачує оператору електронних торгів винагороду у розмірі, що становить 1 відсоток ціни продажу майна. Розмір винагороди оператора електронного майданчика, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням податку на додану вартість.

22. Замовник має право відмінити електронні торги (аукціони) на будь-якому етапі до дати проведення аукціону.

23. У разі відміни електронних торгів (аукціонів) або визнання їх такими, що не відбулися, відповідно до пунктів 12 і 16 цього Порядку оператором електронного майданчика повертається учасникам плата за подання заяви про участь в аукціоні та гарантійний внесок.

24. Якщо на електронних торгах (аукціонах) майно не було реалізоване або електронні торги (аукціони) визнані такими, що не відбулися, нереалізоване майно виставляється на повторні електронні торги (аукціони) за рішенням замовника.