Лист

«Про відображення ПДВ бюджетними установами», лист Держказначейства України від 05.10.2017 № 16-08/925-16571

25.10.2017 / 10:00

Державна казначейська служба України розглянула лист Міністерства юстиції України від 14.09.2017 № 9664/16/11-17 про надання роз'яснення та повідомляє.

Згідно зі змінами до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 571, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.07.2017 за № 838/30706, нарахування сум податку на додану вартість, що входять до складу вартості робіт, послуг, виробів і продукції, які підлягають перерахуванню в бюджет, відображаються в бухгалтерському обліку розпорядником бюджетних коштів платником податку як зменшення доходів та виникнення розрахунків з бюджетом за податками та зборами, а саме:

Назва операції

Дт

Кт

Нарахування сум податку на додану вартість, що входять до складу вартості робіт, послуг, виробів і продукції, які підлягають перерахуванню в бюджет

7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

Розпорядник бюджетних коштів повинен надати платіжне доручення на перерахування до бюджету податку на додану вартість з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3125 або 3155.

Водночас, звертаємо увагу, що частиною другою статті 56 Бюджетного кодексу України визначено, що бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.

Згідно з Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375, Міністерство фінансів України відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, здійснює державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової і бюджетної звітності в Україні, визначає єдині методологічні засади бухгалтерського обліку та складення фінансової і бюджетної звітності.

З огляду на зазначене, з питань щодо відображення в бухгалтерському обліку окремих операцій необхідно звертатись до Міністерства фінансів України.

Перший заступник Голови В. ДУДА