Постанова

«Про внесення зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями», постанова Правління Нацбанку України від 15.11.2017 № 113

15.11.2017 / 15:15

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України «Про Національний банк України», статей 44, 66 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з метою вдосконалення порядку визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Додаток 6 до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами), після рядка 1 доповнити новим рядком 2 такого змісту:

«

1

2

3

2

Безумовні та безвідкличні місцеві гарантії міських рад, що мають клас не нижче ніж 2, визначений згідно з вимогами цього Положення

0,5

».

У зв'язку з цим рядки 2 - 26 уважати відповідно рядками 3 - 27.

У тексті Положення посилання на рядки 2 - 26 замінити відповідно посиланнями на рядки 3 - 27.

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови Я.В. СМОЛІЙ