Наказ

«Про затвердження Змін до Порядку інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України з Державною фіскальною службою України та Державною казначейською службою України в процесі формування Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість», наказ Мінфіну України від 09.11.2017 № 927

14.11.2017 / 15:35

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13.11.2017 р. за № 1378/31246

Відповідно до статті 200 розділу V Податкового кодексу України, Порядку ведення Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року № 26, та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України з Державною фіскальною службою України та Державною казначейською службою України в процесі формування Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 березня 2017 року № 326, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2017 року за № 376/30244, що додаються.

2. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр О. Данилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
09.11.2017 № 927

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13.11.2017 р. за № 1378/31246

ЗМІНИ
до Порядку інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України з Державною фіскальною службою України та Державною казначейською службою України в процесі формування Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість

1. У розділі ІІ:

в абзаці першому пункту 1 слово та цифри «до 10-ї» замінити словом та цифрами «до 12-ї»;

у пункті 4 слово та цифри «до 10-ї» замінити словом та цифрами «до 12-ї»;

у пункті 5 слово та цифри «до 11-ї» замінити словом та цифрами «до 13-ї»;

доповнити пункт 6 абзацами такого змісту:

«ДФС за результатами опрацювання повідомлень, які не пройшли перевірку електронних цифрових підписів посадових (уповноважених) осіб та печатки відповідного територіального органу, на наступний робочий день після отримання повідомлення з відмовою накладає повні та/або коректні електронні цифрові підписи, печатки та надсилає таке повідомлення повторно.

ДФС за результатами опрацювання повідомлень, що містять неповні та/або некоректні платіжні реквізити, на наступний робочий день після отримання від платника податку заяви з уточненими платіжними реквізитами формує повідомлення з уточненими платіжними реквізитами, необхідними для перерахування сум бюджетного відшкодування.».

2. У розділі ІІІ:

у пункті 1 слово та цифри «до 11-ї» замінити словом та цифрами «після 13-ї»;

доповнити абзац третій пункту 3 словами «та таке повідомлення в той самий день стає доступним ДФС для подальшого уточнення платіжних реквізитів відповідно до пункту 6 розділу ІІ.»;

у пункті 4 слова та цифри «не пізніше 10-ї» замінити словом та цифрами «після 13-ї»;

у пункті 5 слово та цифри «до 11-ї» замінити словом та цифрами «до 14-ї».

Директор Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Д.М. Серебрянський