Лист

«Щодо подачі звітності з плати за землю», лист ДФС України від 04.01.2018 № 311/7/99-99-12-03-05-17

08.02.2018 / 10:45

(Витяг)

...

Наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2017 р. № 9 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2017 р. за № 225/30093) внесено зміни до Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності). З 2018 року платники податків повинні подавати звітність з плати за землю за новою формою.

У новій формі декларації зокрема:

змінено кол. 8 розрахунків суми земельного податку та орендної плати - розмежовано одиниці виміру (га/кв. м), які зазначаються у витягах про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, що надаються Держгеокадастром.

уточнено кол. 10 розрахунків суми земельного податку та орендної плати — доповнено словами «одиниці площі», тобто для розрахунку суми податкового зобов'язання застосовується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки, а не усієї земельної ділянки.

інформація щодо категорії/цільового призначення земельної ділянки зазначається відповідно до Класифікатора видів цільового призначення земель, затвердженого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2010 р. за № 1011/18306).

Водночас нагадуємо, що відповідно до вимог ст. 286 Податкового кодексу України останнім днем подання звітності з плати за землю є 20 лютого поточного року.

З метою забезпечення своєчасності подання звітності та правильності нарахування податкових зобов'язань доручаємо забезпечити роз'яснювальну роботу з платниками податків щодо подання податкової звітності у визначений законодавством термін та за новою формою.

Крім того, відповідно до вимог п. 286.1 ст. 286 центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10-го числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю.

З огляду на викладене та з метою залучення до оподаткування надаємо переліки суб'єктів господарювання, які за даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру є користувачами (власниками) земельних ділянок, але за даними ІС «Податковий блок» податкову звітність з плати за землю у 2017 році не подавали.

Додаток: переліки землекористувачів (землевласників) в електронному вигляді.

Директор Департаменту податків і зборів з юридичних осіб О. АНТІПОВА