Лист

«Про включення релігійних організацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій», лист ДФС України від 21.03.2018 № 8196/7/99-99-12-03-06-17

27.03.2018 / 16:30

Головні управління ДФС в областях, м. Києві,
Офіс великих платників податків ДФС

Державна фіскальна служба України, керуючись листом Міністерства юстиції України від 27.02.2018 № 7519/3914-26-18/8.4.3 щодо присвоєння релігійним організаціям ознак неприбутковості, повідомляє.

Змінами, внесеними до абзацу третього пункту 34 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – Кодекс) визначено, що неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», що відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 Кодексу, а для релігійних організацій – вимогам абзацу другого підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, включаються контролюючим органом до Нового Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр). За бажанням неприбуткова організація може подати до контролюючого органу копії установчих документів.

Керуючись вимогами Кодексу (у редакції з 01.01.2018), основною умовою для внесення релігійних організацій, які перебувають у Старому Реєстрі, до Нового Реєстру є відповідність вимозі щодо утворення та реєстрації відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації.

Релігійні організації утворюються у порядку, визначеному Законом України від 23 квітня 1991 року № 987-ХІІ «Про свободу совісті та релігійні організації» (далі – Закон № 987) та іншими законодавчими актами, виданими відповідно до нього.

Згідно зі статтею 13 Закону № 987 релігійна організація визнається юридичною особою з дня її державної реєстрації.

Закон України від 15 травня 2003 року № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755) регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців.

Пунктом 1 статті 16 Закону № 755 передбачено, що найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.

Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання (пункт 2 статті 16 Закону № 755).

Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 № 97 «Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31.03.2004 № 59 та скасування нормативних документів» затверджено Державний класифікатор «Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004» (далі – Класифікатор).

Об’єктом класифікації є визначені чинним законодавством організаційно-правові форми юридичних осіб та їх відокремлені підрозділи: філії, представництва, а також підприємці – фізичні особи, які не мають статусу юридичної особи.

Класифікатором визначено такі види організаційно-правових форм господарювання як підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) (код 180); організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) (код 440); релігійна організація (код 825).

Релігійними організаціями є релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що складаються із зазначених вище релігійних організацій. Релігійні об’єднання представляються своїми центрами (управліннями)

Статтею 19 Закону України № 987 встановлено, що релігійні організації у порядку, визначеному чинним законодавством, мають право для виконання своїх статутних завдань засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, а також добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), які мають право юридичної особи.

Відповідно до зазначеного листа Мін’юсту до релігійних організацій належать неприбуткові організації за кодом організаційно-правової форми 825 «релігійні організації».

Для решти організаційно-правових форм господарювання (таких як підприємство релігійної організації або організація (установа, заклад) релігійної організації) статус релігійних організацій повинен визначатись у кожному випадку окремо на підставі статуту такої неприбуткової організації, який розміщено на порталі електронних сервісів.

З огляду на викладене ДФС зобов’язує здійснити відпрацювання наявних у Старому Реєстрі переліків релігійних організацій (код ознаки неприбутковості 0013) з метою перенесення їх до Нового Реєстру (код ознаки неприбутковості 0035).

Для перенесення релігійних організацій до Нового Реєстру в ІС «Податковий блок» слід використовувати Журнал інвентаризаційних карток (режим «Реєстр неприбуткових організацій» – «4. Ведення окремих реєстрів»). Включення до Нового Реєстру слід здійснювати на підставі прийнятого контролюючим органом рішення про присвоєння неприбутковій організації ознаки неприбутковості.

Під час перенесення зі Старого до Нового Реєстру та прийняття рішення про присвоєння ознаки неприбутковості контролюючі органи повинні перевірити, що така неприбуткова організація: включена до Єдиного державного реєстру як юридична особа (наявні відомості з ЄДР в ІС «Податковий блок» та/або дані про організацію, оприлюднені на порталі електронних сервісів Мін’юсту); за даними ЄДР має організаційно-правову форму «825 – релігійна організація»; за даними ЄДР не припинена та не перебуває у стані припинення; включена до Старого Реєстру із ознакою «0013» та ознака неприбутковості не скасована; має найменування, із якого вбачається, що організація відповідає певному виду релігійної організації, визначеному статтею 7 Закону № 987.

Щодо інших організаційно-правових форм господарювання (таких як підприємство релігійної організації або організація (установа, заклад) релігійної організації тощо) зобов’язуємо провести інвентаризацію наявних переліків релігійних організацій з метою вирішення питання щодо перенесення зі Старого до Нового Реєстру неприбуткових установ та організацій.