Лист

«Про відображення в бухгалтерському обліку комісійних доходів», лист Нацбанку України від 12.04.2018 № 60-0006/20575

16.04.2018 / 11:45

Незалежній асоціації банків України
Асоціації українських банків
Банкам України

Надаємо роз'яснення щодо відображення в бухгалтерському обліку комісійних доходів за кредитними операціями, отриманих банками від страхових компаній.

Згідно з Міжнародним стандартом фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти» (далі — МСФЗ 9) під час розрахунку ефективної ставки відсотка суб'єкт господарювання оцінює очікувані грошові потоки шляхом урахування всіх умов договору за фінансовим інструментом (наприклад, щодо опціонів на дострокове погашення, пролонгацію, виконання та аналогічних опціонів), але не враховує очікуваних кредитних збитків. Цей розрахунок включає в себе всі комісії та пункти, сплачені або одержані між сторонами договору, що є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка (див. пункти Б5.4.1 — Б5.4.3), витрати на операцію, а також усі інші премії або дисконти.

Відповідно до п. Б5.4.2 МСФЗ 9 до винагород, що є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка за фінансовим інструментом, належать:

(а) комісії за видачу кредиту, одержані суб'єктом господарювання у зв’язку зі створенням або придбанням фінансового активу. Такі комісії можуть включати в себе компенсацію за діяльність на кшталт оцінки фінансового стану позичальника, оцінки та реєстрації гарантій, застави та інших заходів із забезпечення, ведення переговорів щодо умов інструмента, підготовку та опрацювання документів, а також здійснення операції. Ці комісії є невід'ємною частиною забезпечення участі в одержаному в результаті фінансовому інструменті;

(б) комісії за надане зобов'язання видати позику, одержані суб'єктом господарювання, коли зобов'язання з кредитування не оцінюється згідно з пунктом 4.2.1(а) (а саме, фінансове зобов'язання, що оцінюється за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки) та є ймовірним укладення суб'єктом господарювання конкретної кредитної угоди. Ці комісії розглядаються як компенсація за поточну участь у придбанні фінансового інструмента. Якщо строк дії зобов'язання спливає, а суб'єкт господарювання позики не надає, то комісія визнається як дохід після закінчення строку;

(в) комісії, сплачені за видачу фінансових зобов'язань, що оцінюються за амортизованою собівартістю. Ці комісії є невід'ємною частиною забезпечення участі у фінансовому зобов'язанні. Суб'єкт господарювання відрізняє комісії та витрати, які є невід'ємними складовими ефективної ставки відсотка за фінансовим зобов'язанням, від комісій за видачу та операційних витрат, пов'язаних із правом надавати послуги, — наприклад, послуги з управління інвестиціями.

Згідно з п. Б5.4.8 МСФЗ 9 витрати на операцію включають у себе платежі та комісії, сплачені агентам (у тому числі, найманим працівникам, що виконують функції агентів із продажу), консультантам, брокерам і дилерам, збори органів регулювання та фондових бірж, а також податки та збори за операції з передавання. Витрати на операцію не включають у себе премії або дисконти за заборгованістю, витрати на фінансування або внутрішні витрати на адміністрування або утримання.

Отже, комісійні, які банки отримують від страхових компаній і які пов'язані зі створенням фінансового активу (кредиту) та компенсують ризики за таким кредитом (впливають на його вартість), незалежно від того, чи передбачені такі комісії у кредитному договорі, включаються в розрахунок ефективної ставки відсотка.

Головний бухгалтер — директор Департаменту бухгалтерського обліку Б. В. ЛУКАСЕВИЧ

Директор Департаменту банківського нагляду Н. М. ДЕГТЯРЬОВА