Постанова

«Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення особи відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», постанова правління Пенсійного фонду України від 18.05.2018 № 10-1

13.07.2018 / 11:25

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 червня 2018 р. за № 714/32166

Відповідно до абзацу п'ятого частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення особи відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», що додається.

2. Департаменту пенсійного забезпечення (Охріменко О. В.) та юридичному департаменту (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування та застосовується з 01 квітня 2018 року.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Ковпашко І. В.

Голова правління О. Зарудний

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України А. Рева

Керівник Секретаріату Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Р. Іллічов

Генеральний секретар Громадської спілки «Всеукраїнське громадське об'єднання
«Національна Асамблея людей з інвалідністю України» В. Назаренко

Голова ГО ВО СОІУ В. В. Назаренко

Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців України О. Мірошниченко

Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю Р. Панасюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
18 травня 2018 року № 10-1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 червня 2018 р. за № 714/32166

ПОРЯДОК
проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення особи відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

1. Цей Порядок визначає механізм проведення перерахунку пенсії, призначеної відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон), щороку з 01 квітня без додаткового звернення осіб, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати.

2. Цей Порядок не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли віку, встановленого статтею 26 Закону.

3. Перерахунок пенсії проводиться пенсіонеру, який після призначення (перерахунку) пенсії:

1) продовжував працювати та має не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої (якого) призначено (попередньо перераховано) пенсію або із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 Закону, за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії;

2) продовжував працювати і має менш як 24 місяці страхового стажу. Перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки з дня звернення за призначенням (попереднім перерахунком) пенсії.

Перерахунок проводиться з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) та із заробітної плати (доходу), з якої (якого) призначено (попередньо перераховано) пенсію.

4. Перерахунок проводиться тим особам, які станом на 01 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбачене пунктом 3 цього Порядку, на найбільш вигідних умовах.

5. Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

6. Особам, які після призначення (попереднього перерахунку) працювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461, перерахунок проводиться відповідно до пунктів 3, 4 цього Порядку.

За заявами осіб, вказаних в абзаці першому цього пункту, та додатково наданою уточнюючою довідкою, виданою відповідно до пункту 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637, з урахуванням результатів атестації робочих місць пенсія перераховується у строки, встановлені частиною четвертою статті 45 Закону. При перерахунку пенсії пільговий стаж обчислюється по лютий місяць включно.

7. У період по 11 жовтня 2019 року особи, яким проведено перерахунок пенсії відповідно до цього Порядку, можуть за поданою заявою провести перерахунок на умовах, передбачених абзацами першим - третім частини четвертої статті 42 Закону. Обчислення страхового стажу, який дає право на такий перерахунок, починається з дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії, проведеного до 01 квітня 2018 року. Перерахунок пенсії проводиться на підставі заяви пенсіонера у строки, встановлені частиною четвертою статті 45 Закону.

Директор Департаменту пенсійного забезпечення О. Охріменко