Умови для звільнення від оподаткування обсягів добутого природного газу (ІПК від 21.09.2018 р. № 4099/6/99-99-12-02-03-15)

21.09.2018 / 15:09

ДФС України роз’яснила, що обсяги добутого природного газу, які за характеристиками є непридатними для транспортування трубопроводами, не є об’єктом оподаткування рентною платою за умови щоденної документальної фіксації інструментальних визначень характеристик такого газу, які підтверд­жують невідповідність характеристик таких обсягів добутого газу встановленим вимогам якості природного газу, призначеного для транспортування та споживання.

/ІПК від 21.09.2018  р. № 4099/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/