Постанова

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233», постанова КМУ від 31.10.2018 № 891

05.11.2018 / 11:40

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233 «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 18) зміни, що додаються.

2.  Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2018 р. № 891

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233

1. У постанові:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Державній фіскальній службі забезпечити ведення обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг.»;

2) пункти 3 і 4 виключити.

2. У Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

«2. Суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається контролюючому органу у строки, встановлені Податковим кодексом України.

3. Інформація про суми податкових пільг у податковій звітності повинна містити такі дані:

код пільги за кожним видом податкових пільг, найменування пільг згідно з довідником пільг, форма та порядок ведення якого затверджуються ДФС;

сума податку (збору), не сплаченого до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги (вивільнені від оподаткування кошти);

строк користування податковою пільгою у звітному періоді — число, місяць, рік початку та закінчення користування пільгами. У разі коли строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду;

сума податкової пільги, що використана за цільовим призначенням, — обсяг пільг за платежами відповідно до довідника пільг у разі цільового використання податкових пільг.»;

2) пункт 4 виключити;

3) у пункті 5 слова «Державна податкова служба та Державна митна служба готують» замінити словами «ДФС готує», а слово «визначають» — словом «визначає»;

4) у пункті 6 слова «Органи державної податкової служби» замінити словами «Контролюючі органи»;

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Облік податкових пільг ведеться контролюючими органами на підставі податкової звітності.»;

6) пункти 8 і 9 виключити;

7) додаток до Порядку виключити.