Огляд ІПК (від 08.10.2018 р.)

09.10.2018 / 09:41

ПДВ

Безоплатна передача ОЗ за договором позички

ДФС України при розгляді питання щодо оподаткування ПДВ операції з безоплатної передачі ОЗ (медичного обладнання) за договором позички у строкове користування без переходу права власності на них дійшла висновку, що така операція не є об’єктом оподаткування у розумінні п. 185.1 ст. 185 ПКУ, оскільки вона не відповідає визначенню операцій з постачання товарів/послуг, наведеному у підпунктах 14.1.185 та 14.1.191 ст. 14 ПКУ. Водночас операція платника податку з надання позички, в тому числі на безоплатній основі, є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується за ставкою 20 % виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 188.1 ст. 188 ПКУ, тобто не нижче звичайних цін.

/ІПК від 28.09.2018 р. № 4205/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Зупинення реєстрації РК: коли можна зменшити податкові зобов’язання

ДФС України роз’яснено, що платник податку може зменшити податкові зобов’я­зання на суму ПДВ, зазначену у розрахунку коригування, реєстрацію якого у ЄРПН зупинено, лише після завершення процедури такого зупинення:

  • у разі своєчасної реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування — у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено;
  • у разі несвоєчасної реєстрації в ЄРПН — у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.

/ІПК від 21.09.2018 р. № 4103/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Штраф внаслідок помилки в реквізитах розрахункового документа

ДФС України нагадала, що відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа несе особа, яка оформила цей документ і подала до обслуговуючого банку.

Тобто якщо протягом граничного строку, визначеного ПКУ для самостійної сплати податкового зобов’язання, платник податку не здійснив перерахування коштів на відповідний казначейський рахунок, таке податкове зобов’язання визнається несплаченим і у платника податку виникає податковий борг перед відповідним бюджетом.

При цьому у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник притягується до відповідальності у вигляді штрафу в установленому ст. 126 ПКУ розмірі.

/ІПК від 21.09.2018 р. № 4104/6/99-99-12-02-01-15/ІПК/

Компенсація орендарем земельного податку

ДФС України наполягає, що орендар має здійснювати економічне відшкодування (компенсацію) всіх елементів витрат, пов’язаних з послугами з надання майна в оренду, у тому числі такої складової, як земельний податок, у вартості орендної плати за нерухоме майно.

При цьому з урахуванням норм п. 188.1 ст. 188 ПКУ у випадку, якщо орендодавцем є бюджетна установа, то кошти, отримані від орендаря у вигляді відшкодування (компенсації) витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, не включаються орендодавцем до бази оподаткування ПДВ. Якщо орендодавцем є інша особа, то кошти, отримані від орендаря як відшкодування (компенсація) будь-яких витрат, передбачених договором, включаються орендодавцем до бази оподаткування та оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку, оскільки є складовою частиною операцій з постачання послуг при наданні в оренду рухомого/нерухомого майна.

/ІПК від 21.09.2018 р. № 4111/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Зазначення одиниць виміру в ПН

ГУ ДФС у Житомирській області роз’яснено, що постачання товару, ціну якого при прид­банні було встановлено, наприклад за вагову одиницю (кг, т тощо), може здійснюватися за ціною за кількісну одиницю (шт. тощо) такого товару.

Тому одиниця виміру, зазначена у графі 4 податкової накладної, складеної на операцію з постачання товару, може відрізнятися від одиниці виміру, що вказана у податковій накладній, отриманій платником податку при придбанні такого товару.

/ІПК від 25.09.2018 р. № 4139/ІПК/06-30-12-01-19/

Помилка в РК у найменуванні продавця

ДФС України роз’яснено, що для виправлення помилки, допущеної у заголовній частині розрахунку коригування, зокрема в реквізиті «Найменування постачальника (продавця)», потрібно скласти на дату виявлення такої помилки другий розрахунок коригування. У такому розрахунку коригування повторюються всі правильно заповнені реквізити першого розрахунку коригування, а реквізит «Найменування постачальника (продавця)», в якому допущено помилку, заповнюється без помилок. При цьому графи з 1 по 14 розділу Б розрахунку коригування та у розділі А, до якого вносяться узагальнюючі дані щодо сум коригування, не заповнюються (залишаються пустими).

/ІПК від 25.09.2018 р. № 4143/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Придбання товарів за рахунок бюджетних коштів

ДФС України повідомлено, що у разі якщо субсидії і трансфертні платежі, що видаються платнику податку — одержувачу коштів за кодом бюджетної класифікації 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», не є компенсацією вартості товарів/послуг, які постачаються таким платником, то при їх отриманні об’єкта оподаткування ПДВ не виникає.

Водночас якщо зазначені кошти надходять до платника в рахунок оплати вартості поставлених ним товарів/послуг, основних фондів, то на дату зарахування цих коштів на його банківський рахунок такий платник зобов’язаний визначити податкові зобов’язання виходячи з вартості таких товарів/послуг.

Товари/послуги, придбані за рахунок бюджетних коштів, що надійшли платнику податку у вигляді субсидій, поточних та капітальних трансфертів, вважаються придбаними безпосередньо платником, і суми ПДВ, сплачені при їх придбанні, відносяться до податкового кредиту на підставі податкових накладних, складених та зареєстрованих в ЄРПН постачальниками. При цьому нарахування податкових зобов’язань з ПДВ на підставі п. 198.5 ст. 198 ПКУ при придбанні товарів/послуг за рахунок бюджетних коштів, що надійшли платнику податку у вигляді субсидій, поточних та капітальних трансфертів, нормами ПКУ не передбачено.

/ІПК від 25.09.2018 р. № 4142/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Списання безнадійної кредиторської заборгованості за неоплаченими послугами від нерезидента

ДФС України стверджує, що податковий кредит, сформований на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної, складеної платником податку за операцією з отримання послуг від нерезидента, не підлягає коригуванню при прийнятті рішення про списання безнадійної кредиторської заборгованості за такі отримані та неоплачені послуги.

Податкові зобов’язання, нараховані платником податку при отриманні послуг від нерезидента відповідно до п. 187.8 ст. 187 ПКУ та включені до податкової декларації з ПДВ за відповідний звітний період, при списанні безнадійної кредиторської заборгованості за такі отримані та неоплачені послуги також не підлягають коригуванню.

/ІПК від 27.09.2018 р. № 4192/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Неправильно зазначено ціну товару в ПН

ДФС України роз’яснено, що у розрахунку коригування, що складається у зв’язку зі зміною кількості або ціни товарів/послуг, кожному рядку податкової накладної, що коригується, відповідають два рядки розрахунку коригування: у першому з них «обнуляється» рядок податкової накладної, кількість або ціна за яким змінюється; у другому «парному» йому рядку, який додається і є новим для податкової накладної, зазначаються правильні показники.

При цьому обидва рядки не можуть мати один і той самий номер; другому з «парних» рядків (новому рядку) може бути присвоєно тільки новий номер рядка, тобто номер, якого не було в податковій накладній.

Водночас ДФС наголошує, що будь-які висновки щодо складання розрахунку коригування до податкової накладної, у тому числі у випадках часткової зміни номенклатури товарів/послуг, частини ціни або кількості товарів/послуг, можливо надати за результатами перевірки умов, суттєвих обставин здійснення відповідних господарських операцій та всіх первинних документів, оформленням яких вони супроводжувались.

Нагадаємо, що особливості складання розрахунків коригування до податкових накладних, що видаються покупцям — платникам ПДВ, викладено в листі ДФС від 22.06.2018 р. № 18983/7/99-99-15-03-02-17.

/ІПК від 28.09.2018 р. 4201/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Списання ТМЦ

У разі якщо ТМЦ придбавалися/виготовлялися з ПДВ, але строк використання їх минув або у ході інвентаризації виявлено їх нестачу, то такі ТМЦ розцінюються як товари, що починають використовуватися в операції, яка не є господарською діяльністю платника податку. При цьому у платника виникає обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за такою операцією відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ із застосуванням ставки податку залежно від того, за якою ставкою було нараховано ПДВ при їх придбанні.

/ІПК від 25.09.2018 р. № 4144/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Складання акцизної накладної за щоденними підсумками операцій

Суб’єкт господарювання, який реалізує пальне кінцевому споживачу (який не є платником акцизного податку), має змогу складати акцизні накладні за щоденними підсумками операцій (якщо акцизні накладні не були складені на ці операції) за кожним кодом товарної підкатегорії УКТ ЗЕД.

/ІПК від 27.09.2018 р. № 4190/6/99-99-15-03-03-15/ІПК/

Тара при розливі пива та сидрів

ДФС України при розгляді питання щодо можливості виробництва, пакування, маркування і продажу пива та сидру в полімерних пляшках ПЕТФ місткістю 0,9 л, 0,95 л дійшла висновку, що розлив сидру у таку тару чинним законодавством не передбачено. Водночас не регламентовано місткості будь-якої тари при розливі пива.

До суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів, зокрема у разі розливу алкогольних напоїв у непередбачену для цього тару, — 200 % вартості виробленої (реалізованої) продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 85 000 грн.

/ІПК від 28.09.2018 р. № 4197/6/99-99-12-01-01-15/ІПК/

Cтавки акцизу на вина

Вина виноградні натуральні, які класифікуються за кодом товарної позиції 2204 УКТ ЗЕД (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00), оподатковуються за ставкою акцизного податку 0,01 грн за 1 л.

Ставка акцизного податку на вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) за вищезазначеними кодами УКТ ЗЕД становить 8,02 грн за 1 л. При здійсненні роздрібної торгівлі алкогольними напоями, зокрема винами виноградними натуральними та винами натуральними з доданням спирту та міцними (кріпленими), сплачується акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів в розмірі 5 % від вартості реалізованих підакцизних товарів (з ПДВ і без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів).

/ІПК від 25.09.2018 р. № 4136/6/99-99-15-03-03-15/ІПК/

Продаж алкоголю на розлив

Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці здійснюється тільки закладами ресторанного господарства та спеціалізованими відділами підприємств, що мають статус закладів ресторанного господарства, підприємств з універсальним асортиментом товарів.

/ІПК від 25.09.2018 р. № 4138/Н/99-99-12-01-02-14/ІПК/

ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ

Заповнення реквізитів видаткових касових ордерів

У разі якщо видатковий касовий ордер підписано уповноваженою особою підприємства, то відповідно має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові такої особи.

/ІПК від 25.09.2018 р. № 4155/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Зменшення податкових зобов’язань на суму податку, сплаченого за кордоном

Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів. Платник податку враховує у зменшення податку на прибуток підприємств за звітний податковий період суму податку, сплаченого таким платком за кордоном протягом цього звітного періоду, яка визначається шляхом перерахунку іноземної валюти до гривні, виходячи з офіційного курсу НБУ на дату сплати такого податку за кордоном за умови дотримання вимог п. 13.1 ст. 13 та пп. 141.4.9 ст. 141 ПКУ.

/ІПК від 25.09.2018 № 4149/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Громадська організація отримує доходи: чи втрачається статус неприбутковості

Громадська організація в статусі неприбуткової організації, яка отримує доходи від діяльності, передбаченої статутом, не втрачає статусу неприбутковості за умови, що такі доходи використовуються такою громадською організацією виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та не здійснюється розподіл доходу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

/ІПК від 26.09.2018 р. № 4165/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Амортизація сонячної електростанції

За ДК 013-97 «Класифікація основних фондів», затвердженим наказом Держстандарту від 19.08.97 р. № 507, споруди електростанцій та підприємств електро- і теплоенергетики відносяться до групи основних фондів «будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої». Мінімально допустимі строки корисного використання для групи основних засобів «Споруди» (група 3) встановлено терміном 15 років.

/ІПК від 25.09.2018 № 4150/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Визнання заборгованості безнадійною, якщо у боржника відсутнє майно

Офіс великих платників податків ДФС повідомив, що у разі відсутності майна у боржника (фізичної або юридичної особи) для повного погашення заборгованості, визнання такої заборгованості безнадійною можливе за умови, що здійснені виконавцем заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними, а інше майно у боржника — відсутнє, що підтверджується постановою державного виконавця про повернення виконавчого документа.

Крім того, заборгованість визнаватиметься безнадійною за умови відповідності такої заборгованості одній з ознак, наведених у пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ.

У разі якщо постановою про повернення виконавчого документа встановлено термін повторного пред’явлення для виконання виконавчого документа, тобто виконавче провад­ження у справі не закрито, дії щодо примусового стягнення майна боржника тривають, то відсутні підстави для визнання такого боргу безнадійним.

/ІПК від 28.09.2018 р. № 4196/ІПК/28-10-27-01-11/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дохід в інвалюті відображається у гривнях

ДФС України нагадала, що дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату отримання такого доходу. Тому усі вартісні показники, що включаються до доходу фізичної особи — підприємця, відображаються у національній валюті України.

/ІПК від 26.09.2018 р. № 4161/Л/99-99-13-01-02-14/ІПК/