Постанова

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451», постанова КМУ від 24.10.2018 № 948

19.11.2018 / 14:00

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1546; 2018 р., № 1, ст. 15) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2018 р. № 948

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451

1. Абзац перший пункту 6 Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої зазначеною постановою, доповнити реченнями такого змісту: «Послідовність здійснення прикордонного та митного контролю може змінюватись. Зазначені види контролю можуть також здійснюватись одночасно. Послідовність проведення видів контролю визначається технологічною схемою пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон.».

2. Пункт 4 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої зазначеною постановою, виключити.

3. Абзац перший пункту 5 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«Агентська організація (морський агент) зобов’язана не пізніше ніж за одну добу до прибуття судна закордонного плавання в порт призначення на митній території України подати митному органу, в зоні діяльності якого розташований такий порт, інформацію про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, в електронній формі у порядку, встановленому Мінфіном, та за структурою і форматом, визначеними ДФС та оприлюдненими на веб-сайті Служби. Така інформація використовується митним органом виключно для визначення форми та обсягу контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства з питань державної митної справи.».

4. Пункт 7 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої зазначеною постановою, виключити.