Огляд ІПК (від 01.12.2018 р.)

03.12.2018 / 12:54

ПДВ

Приймання готівки від фізичних осіб за агентським договором

З приводу оподаткування наданих товариством послуг з приймання платежів (готівкових коштів) від фізичних осіб за агентським договором ДФС України нагадала, що перелік операцій з розрахунково-касового обслуговування, які на підставі пп. 196.1.5 ст. 196 ПКУ не є об’єктом оподаткування ПДВ, затверджено постановою Правління Нацбанку від 01.08.2017 р. № 73.

Отже, якщо учасником платіжної системи у межах виконання агентського договору надаються послуги, перелічені у Переліку № 73, то такі операції з постачання не є об’єктом оподаткування ПДВ, а обсяг таких операцій відображається у рядку 5 податкової декларації з ПДВ.
При цьому обсяг коштів, які перераховуються агентом від фізичних осіб для подальшого їх перерахування на відповідні рахунки банку в рамках виконання агентського договору, до бази оподаткування ПДВ не включається та у податковій декларації з ПДВ не відображається.

/ІПК від 21.11.2018 р. № 4913/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Відшкодування працівниками вартості мобільного зв’язку

Розглядаючи питання нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за операціями з відшкодування працівниками платника податку вартості послуг мобільного зв’язку, які використовуються у особистих цілях, ДФС України зазначено, що у разі коли платник не може підтвердити виробничий характер телефонних переговорів або телефонні переговори проводилися працівниками в особистих цілях, то такий платник зобов’язаний згідно з п. 198.5 ст. 198 ПКУ нарахувати податкові зобов’язання.

При цьому при отриманні від працівника платника податків компенсації вартості послуг зв’язку додаткового об’єкта оподаткування ПДВ не виникає.

/ІПК від 19.11.2018 р. № 4879/6/99-95-42-03-15/ІПК/

Отримання авансу в інвалюті: дата виникнення зобов’язання з ПДВ

Датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ при отриманні попередньої (авансової) оплати в іноземній валюті за надані нерезиденту послуги на митній території України є дата надходження коштів на поточний рахунок: в національній валюті, яка надійшла від обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України, та в іноземній валюті, перерахованій у гривні за офіційним курсом НБУ на дату надходження її на такий рахунок.

На дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.

/ІПК від 16.11.2018 р. № 4856/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Внесення майна до статутного фонду юрособи

У разі якщо особа (юридична або фізична) не зареєстрована як платник ПДВ, то при здійсненні операції із внесення нерухомого/рухомого майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права податкових наслідків щодо формування податкових зобов’язань з ПДВ у такої особи (юридичної або фізичної) та відповідно податкового кредиту у юридичної особи, до статутного фонду якої вноситься майно, не виникає.

/ІПК від 16.11.2018 р. № 4862/6/99-99-15-01-01-15/ІПК/

Податковий кредит на підставі рахунку за послуги з водопостачання та водовідведення

ГУ ДФС у Львівській області зауважено, що нормами ПКУ не передбачено віднесення до складу податкового кредиту без отримання податкової накладної суми ПДВ, що міститься у рахунку, що виставляється постачальником, в якому частина послуг з водопостачання та водовідведення є розрахунковою величиною та перевищує показники приладів обліку.

Право платника податку на формування податкового кредиту з ПДВ без отримання податкової накладної на підставі документів, визначених пп. «а» п. 201.11 ст. 201 ПКУ, виникає виключно у тому звітному (податковому) періоді, в якому за показниками приладів обліку підтверджено факт постачання (придбання) послуг з водопостачання та водовідведення.

/ІПК від 19.11.2018 р. № 4869/ІПК/13-01-12-01-10/

Нарахування пені у разі самостійного виявлення помилки у звітності з ПДВ

У разі якщо зміни до податкової звітності були внесені платником після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання за звітний період, за який виправляється помилка, то пеня нараховується за весь період заниження, починаючи з наступного дня за граничним терміном сплати ПДВ за звітний період, за який виправляється помилка, включаючи день погашення такого податкового зобов’язання.

Враховуючи, що в уточнюючому розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок не передбачено графу для самостійного нарахування суми пені у разі заниження податкового зобов’язання, її сума розраховується в інформаційній системі органів ДФС згідно з реалізованим в ITC «Податковий блок» алгоритмом, розробленим з урахуванням вимог п. 129.9 ст. 129 ПКУ.

/ІПК від 19.11.2018 р. № 4882/6/99-99-07-02-01-15/ІПК/

У ПН не зазначено нуль в ІПН отримувача

При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку — постачальник повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН відповідну податкову накладну, яка для покупця товарів/послуг є підставою для віднесення сум ПДВ зазначених у ній, до податкового кредиту. При цьому якщо у податковій накладній при заповненні поля «ІПН отримувача (покупця)» постачальником не зазначено нуль, який є першим символом (цифрою) у ІПН покупця, та така податкова накладна зареєстрована у ЄРПН, то така помилка не заважає ідентифікувати здійснену операцію, зокрема покупця поварів /послуг, та не може бути єдиною причиною для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною.

/ІПК від 21.11.2018 р. № 4904/ІПК/26-15-12-01-18/

Одиниці виміру у ПН

ГУ ДФС у м. Києві дійшла висновку, що оскільки постачання товару, ціну якого при придбанні було встановлено, наприклад, за вагову одиницю (тонну тощо), може здійснюватися за ціною за вагову одиницю (кілограм тощо) такого товару, то одиниця виміру, вказана у графі 4 податкової накладної, складеної на операцію з постачання товару, може відрізнятися від одиниці виміру, що вказана у податковій накладній, отриманій платником податку при придбанні такого товару.

/ІПК від 21.11.2018 р. № 4905/ІПК/26-15-12-01-18/

Наслідки несвоєчасної реєстрації РК

ДФС України при розгляді питання щодо порядку формування і впливу показника ∑Перевищ у СЕА ПДВ на обрахунок реєстраційної суми з’ясувала, що податкова накладна/розрахунок коригування до податкової накладної, складеної відповідно до фактично здійснених операцій з постачання товарів/послуг, в яких збільшено суму компенсації, відображаються у податковій звітності з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому їх складено (незалежно від дати їх реєстрації в ЄРПН).

У разі складання та реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної, складеної відповідно до фактично здійсненої операції з постачання товарів/послуг, на зменшення суми компенсації у межах граничного терміну, встановленого п. 201.10 ПКУ для такої реєстрації, постачальник зменшує податкові зобов’язання з ПДВ на підставі такого розрахунку коригування у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено, а якщо такий розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням встановлених термінів реєстрації в ЄРПН, то у періоді реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН. При цьому виходячи з норм ПКУ, які були чинними до 01.01.2018 р., у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН на підставі п. 201.16 ст. 201 ПКУ перебіг зазначеного строку переривався на період зупинення їх реєстрації та відновлювався з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації.
У випадку виникнення невідповідності між відповідними показниками податкової звітності з ПДВ та даними ЄРПН платнику необхідно виправити таку невідповідність шляхом подання уточнюючих розрахунків за відповідні звітні періоди.

/ІПК від 21.11.2018 р. № 4906/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Помилковий код ставки в ПН

ДФС України роз’яснила, що якщо платник податку при складанні податкової накладної замість коду ставки 902 (постачання на митній території України за ставкою 0 %) вказано код 901 (експорт товарів за ставкою 0 %), то з метою виправлення помилки необхідно скласти розрахунок коригування до податкової накладної, в якому у полі «Дата складання» вказати дату, на яку було виявлено помилку, зазначити причину коригування «Зміна номенклатури» та у табличній частині зі знаком «–» вказати обсяг операцій з постачання товарів/послуг, що був зазначений за помилковим кодом ставки, та зі знаком «+» зазначити обсяг операцій за правильним кодом ставки.

/ІПК від 21.11.2018 р. № 4907/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Вплив штрафних санкцій та пені на фінрезультат

Фінансовий результат до оподаткування не збільшується на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що є платниками податку на прибуток (юридичних осіб), та збільшується на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 %.

/ІПК від 26.11.2018 р. № 4942/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Як підтвердити зайво утриманий податок на доходи нерезидента

Офісом ВПП ДФС повідомлено, що підтвердження факту зайвого утримання податку на доходи нерезидента можливе лише за рішенням контролюючого органу, прийнятого за результатами перевірки, проведеної згідно із заявою нерезидента (уповноваженої особи).

Платник податку — резидент, який пов­торно сплачує нерезиденту доходи у зв’язку з відхиленням банком-кореспондентом платіжного доручення при першому перерахуванні нерезиденту таких доходів, має утримати податок на доходи нерезидента під час їх повторного перерахування.

/ІПК від 26.11.2018 р. № 4934/ІПК/28-10-27-01-11/

Внески на регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ДФС України пояснила, що оскільки внески на регулювання сплачуються суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, до спеціального фонду держбюджету, фінрезультат до оподаткування не підлягає коригуванню такими суб’єктами господарювання — платниками податку.

/ІПК від 26.11.2018 р. № 4945/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Амортизація МНМА

ГУ ДФС у м. Києві вважає, що оскільки малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) не належать до основних засобів, то різниці, які визначаються ст. 138 ПКУ, за такими активами у платника не виникають.

/ІПК від 26.11.2018 р. № 4938/ІПК/26-15-12-03-11/

Безповоротна фіндопомога робітникам

ГУ ДФС у Запорізькій області роз’яснено, що платники податку на прибуток підприємств, які надають безповоротну фінансову допомогу фізичним особам — робітникам, з якими укладено трудові відносини та відповідно які є платниками ПДФО, не здійснюють коригування фінансового результату до оподаткування, передбаченого пп. 140.5.10 ст. 140 ПКУ, на суму такої безповоротної фіндопомоги.

/ІПК від 26.11.2018 р. № 4936/ІПК/08-01-12-04-11/

Оподаткування дивідендів

ДФС України повідомлено, що резидент, який здійснює перерахування грошових коштів на користь уповноваженої нерезидентом особи (фактора), які за своєю економічною суттю є виплатою доходу з джерелом його походження з України у вигляді дивідендів на користь нерезидентів-акціонерів, утримує податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15 % їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, без права на застосування преференцій, встановлених положеннями чинних міжнародних договорів України.

/ІПК від 22.11.2018 р. № 4923/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Амортизація інвестиційної нерухомості

Фінрезультат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації та втрат від зменшення корисності інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за первісною вартістю з урахуванням накопиченої амортизації, відповідно до НПБО або МСФЗ. У разі якщо інвестиційна нерухомість, яка обліковується у фінансовому обліку за первісною вартістю, не використовується у господарській діяльності, то такі активи не підлягають амортизації для цілей оподаткування.

/ІПК від 21.11.2018 р. № 4901/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Відсотки за отриманими кредитами на користь нерезидентів

Для платника податку на прибуток, у якого сума боргових зобов’язань, визначених в п. 140.1 ст. 140 ПКУ, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, над 50 % суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

/ІПК від 19.11.2018 р. № 4870/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Оподаткування доходів за виконання суспільно корисних робіт

ДФС України, розглядаючи питання оподаткування доходів ПДФО та ВЗ, отриманих фізичною особою, за виконання суспільно корисних робіт від юридичної особи та нарахування на такі доходи ЄСВ, дійшла такого висновку. 

Юридична особа як податковий агент під час нарахування доходу у вигляді заробітної плати або суми винагороди за цивільно-правовим договором зобов’язана утримувати із сум таких доходів ПДФО та ВЗ, застосовуючи відповідні ставки. Крім того, на зазначені доходи юридична особа (роботодавець) нараховує ЄСВ.

/ІПК від 19.11.2018 р. № 4867/5/99-99-13-02-03-16/ІПК/

Оподаткування спадщини нерезидента

ДФС України нагадала, що за ставкою 18 % оподатковуються будь-які об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента. Також такі об’єкти оподатковуються ВЗ (1,5 %).

З метою оподаткування доходів у вигляді спадщини фізична особа може вважатися резидентом України за умови набуття такого статусу. При цьому за результатами звітного податкового року, в якому іноземець набув статусу резидента України, він має подати річну податкову декларацію, в якій зазначає доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи.

/ІПК від 20.11.2018 р. № 4895/Т/99-99-13-02-03-14/ІПК/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Повернення неякісного спирту

У разі врегулювання спору щодо відповідності якості партії відвантаженого спирту етилового та визнання його таким, що не відповідає вимогам чинного стандарту, покупцю спирту необхідно звернутися до ДФС щодо погодження реалізації залишків спирту (повернення) виробнику спирту.

Відвантаження спирту з акцизного складу оформлюється товарно-транспортними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, погоджених представником контролю­ючого органу на акцизному складі підприємства шляхом проставляння штампа «Виїзд дозволено» та особистого підпису.

/ІПК від 19.11.2018 р. № 4881/6/99-99-12-01-02-15/ІПК/

Оренда резервуарів АГЗС

ДФС України при розгляді питань щодо визначення акцизного складу та розпорядника акцизного складу, встановлення витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального дійшла таких висновків.

Резервуари орендованої товариством згідно з договорами оренди АГЗС є акцизним складом, а товариство — розпорядником цього акцизного складу.
Резервуари, які розташовані на АГЗС та використовуються для здійснення операцій з обігу пального та його зберігання, з 01.01.2019 р. повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі.

/ІПК від 20.11.2018 р. № 4897/6/99-99-12-02-02-15/ІПК/

РЕНТНА ПЛАТА

Для застосування коефіцієнта потрібно надати довідку

ДФС України нагадала, що для обґрунтування правомірності застосування коригуючого коефіцієнта (передбаченого п. 252.22 ст. 252 ПКУ) до ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин необхідно отримати довідку форми № 3-гр від Державної служби гео­логії та надр України. 

Така форма документально підтверд­жує державну реєстрацію робіт з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних кош­тів, за звітами про виконання яких державною експертизою затверджено запаси корисних копалин відповідної ділянки надр.

/ІПК від 19.11.2018 р. № 4876/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Коли «єдинник» звільняється від сплати

ДФС вважає, що юридична особа — платник єдиного податку, яка є власником нежитлової будівлі, що використовується ним у господарській діяльності та розташована на земельній ділянці, на яку така особа набула право власності, може використати передбачене ПКУ право на звільнення від сплати земельного податку.

/ІПК від 19.11.2018 р. № 4877/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

РРО

Валютно-обмінні операції

Банк, фінансова установа не мають права здійснювати валютно-обмінні операції у пунктах обміну валюти в разі виходу з ладу РРО або тимчасового відключення електроенергії.

Суб’єктам господарювання та їх представникам, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, також заборонено здійснювати валютно-обмінні операції у пунктах обміну валюти в разі виходу з ладу РРО, відсутності резервного РРО або тимчасового відключення електроенергії.

/ІПК від 21.11.2018 р. № 4900/ІПК/26-15-14-09-15/

Розрахунки через систему еквайрингу

ГУ ДФС в Одеській області роз’яснено, що для фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку другої групи, який не здійснює реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, але обсяг доходу якого перевищує 1 млн грн, у разі здійснення розрахунків зі споживачами виключно через систему еквайрингу застосування РРО є обов’язковим.

/ІПК від 20.11.2018 р. № 4888/ІПК/15-32-14-06-07/

Повторна реєстрація «єдинника», який перевищив 1 млн грн

ГУ ДФС в Одеській області повідомлено, що при здійсненні розрахунків за товари (послуги) фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку другої групи, обсяг доходу яких протягом календарного року перевищив 1 млн грн, зобов’язані при провадженні своєї господарської діяльності розпочати застосування РРО.

При цьому якщо зазначені особи, які до припинення підприємницької діяльності (переходу на сплату інших податків та зборів) перевищили встановлений обсяг доходу, а потім повторно зареєструвались платниками єдиного податку, то такі особи зобов’язані застосувати РРО у всіх наступних податкових періодах протягом їх реєстрації незалежно від подальших змін обсягів доходу.

/ІПК від 20.11.2018 р. № 4889/ІПК/15-32-14-06-07/

Оприбуткування готівки при цілодобовому режимі роботи

ДФС України роз’яснено, що у разі якщо суб’єкт господарювання працює цілодобово (робоча зміна розпочинається одного календарного дня о 08 год 00 хв, а закінчується наступного календарного дня до 08 год 00 хв), оприбуткування готівки здійснюється у повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків («Z-звітів») і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО. При цьому дата оприбуткування готівки у КОРО має відповідати даті роздрукування фіскальних звітних чеків РРО («Z-звіт» має роздруковуватися після завершення робочої зміни до 08 год 00 хв).

/ІПК від 16.11.2018 р. № 4864/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Отриманий «єдинником» грант не включається до його доходу

ГУ ДФС у м. Києві пояснила, що у разі отримання ФОП — платником єдиного податку суми коштів у вигляді гранту, що надійшли на безоплатній і безповоротній основі від Українського культурного фонду на підставі укладеного договору про надання гранту, така сума коштів не включається до доходу ФОП — платника єдиного податку. 

Отже, такий дохід включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід та оподатковується ПДФО і військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 16.11.2018 р. № 4851/ІПК/26-15-13-06-09/