Огляд ІПК (від 15.12.2018 р.)

18.12.2018 / 15:27

ПДВ

Списання товарів, які знаходяться на тимчасово окупованій території

У разі списання товарів, які придбані, вироблені до 14.04.2014 р. і які станом на 01.01.2017 р. знаходяться на тимчасово окупованій території, платник податку не нараховує податкові зобов’язання з ПДВ (у тому числі відповідно до норм п. 198.5 ст. 198 ПКУ).

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5047/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Заповнення додатка 2 до декларації з ПДВ

Додаток 2 «Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду», подається платником у випадку заповнення рядка 21 декларації з ПДВ.

При заповненні цього додатка в графах 2, 3 заголовної частини вказується звітний (податковий період), у якому виникла сума від’ємного значення ПДВ, у форматі: дві цифри місяця (наприклад, 01, 02, 03 або квартал — І, II, III, IV) та чотири цифри року (наприклад, 2017 тощо). При формуванні від’ємного значення на підставі податкового повідомлення-рішення, яким збільшено залишок від’ємного значення, в графі 2 таблиці 1 додатка 2 зазначається місяць та рік, в якому воно складено. Графи таблиці 1 додатка 2 заповнюються у хронологічному порядку виникнення сум від’ємного значення, відображеного у графі 4 (сума усього) цієї таблиці починаючи із звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період). У графі 5 зазначається з графи 4 та сума від’ємного значення (що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду), яка отримана платником як правонаступником від платника податку, що реорганізувався. Умовою перенесення такої суми від’ємного значення є її підтвердження документальною перевіркою контролюючого органу.

/ІПК від 05.12.2018 р. № 5110/6/99-95-42-03-15/ІПК/

Нестача матеріальних цінностей

Кошти, що надходять платнику ПДВ як компенсація винною особою нестачі товарно-матеріальних цінностей, розцінюються як компенсація вартості таких товарно-матеріальних цінностей та відповідно включаються до бази оподаткування ПДВ.

Якщо особу, винну у нестачі, не встановлено та відповідно відшкодування збитків вин­ною особою не відбувається, то платник ПДВ повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за правилами п. 198.5 ст. 198 ПКУ виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.9 ст. 189 ПКУ, оскільки такі товарно-матеріальні цінності не можуть бути використані в господарській діяльності платника податку.

/ІПК від 05.12.2018 р. № 5111/6/99-95-42-03-15/ІПК/

 

Дата виникнення зобов’язань з ПДВ у разі оплати за рахунок бюджетних котів

У разі отримання постачальником оплати за поставлені товари/послуги, безпосередньо за рахунок бюджетних коштів, зокрема з відповідного рахунку в органах Державного казначейства за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2610, дата виникнення податкових зобов’язань з ПДВ має визначатися відповідно до п. 187.7 ст. 187 ПКУ.

Якщо ж отримувач бюджетних коштів розраховується з постачальником товарів/послуг за рахунок таких отриманих бюджетних коштів, то податкові зобов’язання з ПДВ у постачальника товарів/послуг виникатимуть за правилом першої події, встановленим п. 187.1 ст. 187 ПКУ.

/ІПК від 05.12.2018 р. № 5107/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 

Списання дебіторської заборгованості платником, що застосовує касовий метод

Дебіторська заборгованість, яка виникла у платників податку, які застосовують касовий метод, за операціями з постачання товарів/послуг, може бути списана після закінчення строку позовної давності за такою заборгованістю та після вжиття необхідних заходів щодо її стягнення.

Таке списання дебіторської заборгованості для цілей оподаткування ПДВ вважається іншим видом компенсації вартості поставлених товарів/послуг.

Отже, платник податку, який застосовує касовий метод визначення податкових зобов’язань, на дату списання простроченої дебіторської заборгованості за поставлені та неоплачені товари/послуги, повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за операцією з постачання таких товарів/послуг.

/ІПК від 04.12.2018 р. № 5093/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Постачання імпортованих автомобілів

За операціями з постачання товарів (автомобілів), які були попередньо придбані (імпортовані), база оподаткування ПДВ визначається за правилами, встановленими п. 188.1 ст. 188 ПКУ, а саме виходячи з їх договірної вартості, але не нижче ціни придбання таких товарів.

/ІПК від 04.12.2018 р. № 5097/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Постачання консультаційних послуг за межами митної території України

Якщо резидент надає консультаційні послуги нерезиденту, який зареєстрований як суб’єкт господарювання за межами митної території України, то, як визначено п. 186.3 ст. 186 ПКУ, місцем постачання таких послуг вважається місце, в якому нерезидент — отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання, тобто місце постачання послуг знаходиться за межами митної території України. Тому обсяг таких послуг не є об’єктом оподаткування та не враховується при визначенні обсягу операцій, по досягненню якого особа зобов’язана зареєструватися платником ПДВ.

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5055/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Реєстрація ПН/РК на суму перевищення

ДФС України, досліджуючи причини зменшення реєстраційної суми платника податку, пояснила, що сума податкових зобов’язань, зазначена цим платником у декларації з ПДВ, перевищила суму податку, що міститься у складених у такому звітному періоді податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН через незареєстровану на дату подання такої декларації податкову накладну. Тобто у платника податку у СЕА ПДВ виник показник ∑Перевищ, який відповідно зменшив реєстраційну суму такого платника податку.

Пунктом 2001.9 ст. 2001 ПКУ передбачено, що якщо у платника податку загальна сума податкових зобов’язань, зазначених ним у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, перевищує суму податку, що міститься в складених ним податкових накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в ЄРПН (∑Перевищ), а реєстраційна сума є недостатньою для реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування за звітні періоди виникнення такого перевищення, такий платник має право зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування в ЄРПН на суму податку, що дорівнює значенню показника ∑Перевищ, зменшеного на суму задекларованих до сплати податкових зобов’язань за періоди починаючи з 01.07.2015 р. (включаючи як сплачені, так і несплачені платником податку податкові зобов’язання) та збільшеного на значення показника ∑ПопРах (суми поповнення електронного рахунка в СЕА ПДВ) незалежно від значення показника реєстраційної суми, визначеного відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ.

Платник податку має право зареєструвати в такому порядку тільки податкові накладні за звітні періоди, в яких виник показник ∑Перевищ.

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5062/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Послуги нерезидента із надання доступу до онлайн-платформи

У разі якщо нерезидентом-постачальником надається доступ до відповідної онлайн-платформи резиденту-покупцю (у тому числі фізичній особі), умови якого передбачають надання права на пошук, обробку, отримання інформації без фактичного постачання програмної продукції (її копії), то місцем постачання такої послуги є місце, в якому резидент-покупець (у тому числі фізична особа) зареєстрований як суб’єкт господарювання (у цьому випадку на митній території України), а отже, операція з надання такого доступу підлягає оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.

При цьому в такому випадку такий резидент-покупець (у тому числі фізична особа) є відповідальним за нарахування та сплату ПДВ до бюджету за такою операцією.

/ІПК від 04.12.2018 р. № 5100/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Реєстрація платником ПДВ у разі переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну

ГУ ДФС у м. Києві з приводу питання реєстрації особи як платника ПДВ у разі переходу зі спрощеної системи оподаткування на сплату інших податків і зборів зазначила, що якщо в такої особи на дату переходу загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 1 000 000 грн (у тому числі включаючи період перебування на спрощеній системі оподаткування), така особа повинна не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, подати до контролюючого органу реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ та відповідно зареєструватись як платник ПДВ.

При цьому будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ у випадках і в порядку, передбачених ст. 183 ПКУ, та не подала до контролюючого органу заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування податку.

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5056/ІПК/26-15-12-01-18/

Отримання авансу та придбання ТМЦ до реєстрації платником ПДВ

З приводу ситуації, коли товариство до реєстрації платником ПДВ отримало аванс і для виконання контракту частково здійснило придбання ТМЦ, а фактичне постачання товарів/послуг здійснюватиметься після реєстрації платником ПДВ, ДФС зазначено, що якщо перша з подій (або зарахування коштів від покупця, або відвантаження товарів/робіт) відбулася до реєстрації товариства платником ПДВ, то таке товариство не визначає податкові зобов’язання з ПДВ та не складає податкову накладну за даною операцією (в тому числі, якщо друга подія такої операції відбувається в періоді, коли особа зареєстрована платником ПДВ). Щодо порядку формування податкового кредиту, то якщо перша з подій (або списання коштів у рахунок оплати, або отримання товарів) відбулася до реєстрації товариства платником ПДВ, то податковий кредит не може бути сформований товариством, оскільки в такому випадку податкова накладна має бути складена продавцем на покупця, який не є зареєстрованим платником ПДВ. Якщо перша з цих подій відбулася після реєстрації товариства платником ПДВ, то податковий кредит визначається в загальновстановленому порядку за правилами, встановленими ст. 198 ПКУ. Тобто товариство може сформувати податковий кредит на підставі податкової накладної, дата складання якої припадає на період, що настає починаючи з дати реєстрації товариства як платника податку та яка була зареєстрована в ЄРПН.

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5077/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Штрафні санкції за порушення термінів реєстрації РК або відсутність реєстрації ПН

За порушення термінів реєстрації розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН або відсутність реєстрації податкової накладної в ЄРПН штрафні санкції, визначені ПКУ, не застосовуються виключно до податкових накладних, що не надаються отримувачу (покупцю) та складені на постачання товарів/послуг для операцій, які: звільнені від оподаткування; оподатковуються за нульовою ставкою.

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5060/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Послуги щодо сертифікації поставленої за кордон продукції

Об’єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ. Як встановлено п. 186.4 ст. 186 ПКУ, місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 цієї статті.

Оскільки послуги з сертифікації продукції не зазначені серед операцій, перелічених у пунктах 186.2 і 186.3 ст. 186 ПКУ, відповідно місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, тобто нерезидента. Отже, послуги з сертифікації поставленої за кордон продукції, надані нерезидентом, не є об’єктом оподаткування ПДВ.

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5076/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Оподаткування доходів нерезидента за оренду обладнання

ДФС України повідомлено, що платежі за оренду обладнання, які одержуються резидентом Румунії — орендодавцем від резидента України — орендаря, підпадають під термін «роялті», визначений п. 3 ст. 12 Конвенції між Урядом України і Урядом Румунії про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків стосовно доходу і капіталу (далі — Конвенція), при виплаті яких застосовується ставка податку, передбачена пп. б) п. 2 ст. 12 Конвенції.

Якщо резидент Румунії — орендодавець здійснює комерційну діяльність (із надання в оренду обладнання) в Україні через постійне представництво (зміст поняття розкрито у ст. 5 «Постійне представництво» Конвенції), доходи (у вигляді роялті) такого постійного представництва можуть оподатковуватись в Україні відповідно до правил, визначених ст. 7 «Прибутки від комерційної діяльності» Конвенції.

/ІПК від 06.12.2018 р. № 5113/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Оподаткування платежів за оренду сервера на користь нерезидента

ДФС України повідомлено, що резидент при виплаті платежів за оренду сервера (дискового місця) нерезиденту утримує податок за ставкою 15 %, якщо інше не встановлено правилами міжнародного договору.

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5059/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Сума страхових внесків — не база нарахування ЄСВ

Сума страхових внесків, сплачена роботодавцем на користь працівника за договором страхування додаткової пенсії (недержавного пенсійного забезпечення), не є базою нарахування ЄСВ.

/ІПК від 03.12.2018 р. № 5084/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Підприємець-іноземець має сплачувати ЄСВ

ГУ ДФС у м. Києві дійшло висновку, що громадянин Королівства Іспанії, який здійснює підприємницьку діяльність в Україні, є застрахованою особою. В зв’язку з цим він має обов’язки щодо сплати ЄСВ з доходів, отриманих під час здійснення підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування.

/ІПК від 03.12.2018 р. № 5087/Д/26-15-13-06-12-ІПК/

Участь відрядженого у семінарі: без ПДФО та ВЗ

Сума коштів, сплачених юридичною особою (роботодавцем) на користь юридичної особи — організатора за участь у семінарі (конференції) відрядженого працівника, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника, тобто не оподатковується ПДФО і ВЗ.

/ІПК від 05.12.2018 р. № 5104/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
та № 5105/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Лікарняні, нараховані працівнику після звільнення, оподатковуються ПДФО

ГУ ДФС у Хмельницькій області повідом­лено, що виплати по листку непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з метою оподаткування ПДФО прирівнюються до заробітної плати і оподатковуються під час їх нарахування. Тобто дохід, пов’язаний з трудовими відносинами, нарахований працівнику після його звільнення, підлягає оподаткуванню ПДФО. В формі № 1ДФ зазначена виплата відображається з ознакою доходу «101».

/ІПК від 04.12.2018 р. № 5098/ІПК/10/22-01-13-06-07/

Орендна плата за земельні ділянки

ДФС України роз’яснено, що податковий агент, який здійснює нарахування (виплату) доходів у вигляді орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, сплачує (перераховує) ПДФО до відповідного бюджету за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості). ВЗ юридична особа перераховує до бюджету за своїм місцезнаходженням (місцем реєстрації).

/ІПК від 06.12.2018 р. № 5116/6/99-99-13-01-01-15/ІПК/

Оподаткування зарплати практикантів у ФОП

ДФС України, розглядаючи питання оподаткування доходу у вигляді заробітної плати учням, які проходять виробничу практику у фізичної особи — підприємця, та нарахування на такий дохід ЄСВ, дійшла висновку.

Податковий агент, що нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 %. Також такі доходи є об’єктом оподаткування ВЗ. Крім того, ФОП нараховує ЄСВ на заробітну плату учням, які проходять виробничу практику, у розмірі 22 %.

/ІПК від 06.12.2018 р. № 5120/В/99-99-13-02-03-14/ІПК/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Продаж алкоголю на розлив

Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці здійснюється тільки закладами ресторанного господарства та спеціалізованими відділами підприємств, що мають статус закладів ресторанного господарства, підприємств з універсальним асортиментом товарів. При цьому отримання окремої ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та реєстрація окремого РРО не є необхідною умовою для визначення статусу підприємства як закладу ресторанного господарства.

/ІПК від 29.11.2018 р. № 5022/6/99-99-12-01-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

Звільнення від сплати

ГУ ДФС у Полтавській області роз’яснено, що об’єкт нерухомості не є об’єктом оподаткування податком на нерухомість за умови, якщо підприємство — власник цієї нерухомості належить до промислових підприємств (у значенні КВЕД), а належний йому об’єкт нерухомості класифікується у класі 1251 «Будівлі промислові» Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 та використовуються ним у власному промисловому виробництві.

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5026/ІПК/16-31-12-05-19/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Оренда не може бути меншою за земельний податок

ГУ ДФС у Чернівецькій області нагадало, що порядок обчислення податкових зобов’язань з орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності не передбачає застосування розміру (ставок) такої орендної плати, меншого ніж ставки земельного податку.

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5027/ІПК/24-13-12-03-13/

Сплата за орендовану землю

ГУ ДФС у Дніпропетровській області пояснено, що обов’язок щодо нарахування та сплати орендної плати за землю державної та комунальної власності виникає після укладання договору оренди земельної ділянки та державної реєстрації права оренди.

/ІПК від 03.12.2018 р. № 5086/ІПК/04-36-12-04-21/

Оформлення права власності

З огляду на те, що здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства та справляння плати за землю належить до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, ДФС України вважає, що врегульовувати питання щодо оформлення згідно з чинним законодавством права власності/користування земельними ділянками потрібно з органом місцевого самоврядування.

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5052/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дата імпорту

ДФС України пояснено, що у випадку ввезення продукції на територію України датою імпорту є дата надходження товару, фактичного перетину ним митного кордону, що підтверджується проставленням відповідних митних забезпечень на товаросупровідних та товарно-транспортних документах.

/ІПК від 03.12.2018 р. № 5081/6/99-99-14-06-02-15/ІПК/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ТА НЕЗАЛЕЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сумісництво підприємницької та незалежної діяльності

На думку ДФС, фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність та одночасно провадить незалежну професійну діяльність, веде окремий облік доходів/витрат, отриманих/понесених від провадження незалежної професійної діяльності і підприємницької діяльності, та здійснює окремо розрахунки з бюджетом.

/ІПК від 04.12.2018 р. № 5088/Г/99-99-13-01-02-14/ІПК

РРО

Роздрібна торгівля алкоголем

ГУ ДФС в Одеській області зазначено, що у разі роздрібного продажу алкогольних напоїв суб’єкти господарювання зобов’язані проводити розрахунки, зокрема, в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) через зареєстрований, опломбований у встановленому порядку та переведений у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідного розрахункового документа (фіскального чека).

/ІПК від 04.12.2018 р. № 5090/ІПК/15-32-14-06-11/

Роздрукування копії фіскального звітного чека

Якщо суб’єкт господарювання використовує версію РРО, який має функцію та дозволяє роздруковувати копію фіскального звітного чека, то у разі втрати оригіналу такого чека суб’єкт господарювання має можливість роздрукувати копію звітного фіскального чека та підклеїти його до відповідного розділу КОРО. Заборони щодо використання копії фіскального звітного чека чинне законодавство не має.

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5045/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

ПРЕВІРКИ

Нарахування пені

Кваліфікуючим моментом для початку нарахування пені встановлено перший робочий день, що є наступним за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов’язання, визначеного ПКУ (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження). Водночас при нарахуванні пені повинні застосовуватися правила та ставки п. 129.4 ст. 129 ПКУ у редакції, яка діє на момент нарахування такої пені.

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5038/6/99-99-14-03-03-15/ІПК/