Лист

Щодо кодування діяльності з «майнінгу» криптовалют відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010), лист Держстату від 05.10.2018 р. № 14.4-09/435-18

26.12.2018 / 09:46

Держстат розглянув запит ... щодо кодування діяльності з "майнінгу" криптовалют відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) та в межах повноважень повідомляє.

Органи державної статистики здійснюють свою діяльність згідно із Законом України "Про державну статистику" (далі – Закон). Відповідно до статті 3 Закону, державна політика в галузі статистики спрямована на створення єдиної системи обліку та статистики на всій території України та її узгодження з міжнародними стандартами і методологією.

Класифікація видів економічної діяльності є національним класифікатором ДК 009:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 (далі-КВЕД-2010).

КВЕД-2010 гармонізована на рівні розділу з Міжнародною стандартною галузевою класифікацією всіх видів економічної діяльності (ISIC, rev. 4) та на рівні класу – з Класифікацією видів економічної діяльності ЄС (NACE, rev. 2) (затверджена Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 20.12.2006 № 1893/2006).

Питання щодо класифікації діяльності із "майнінгу" криптовалют відповідно до NACE неодноразово порушувалося і було предметом обговорення експертів Робочої групи статистичної організації Європейської Комісії (Євростат) з питань класифікацій. Наразі експерти рекомендують класифікувати діяльність із "майнінгу" та реалізації криптовалют у позиції 64.19 "Інші види грошового посередництва", торгівлі (обміну) криптовалютами – у позиції 66.19 "Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення".

Також зазначаємо, що КВЕД – це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації. Код виду діяльності не створює прав чи обов'язків для підприємств і організацій, не спричинює жодних правових наслідків для них. Код виду діяльності не є критерієм для виконання умов, передбачених нормативними актами, і при застосуванні нормативних актів чи контрактів є припущенням, а не доказом. Будь-яке використання КВЕД не для статистичних потреб (адміністративних або нормативних) здійснюють самі користувачі за власними правилами, відповідаючи за це та належно пояснюючи таке використання.

Заступник Голови  І. Жук

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42