Огляд ІПК (від 31.01.2019 р.)

04.02.2019 / 12:45

ПДВ

Документальна перевірка при бюджетному відшкодуванні ПДВ

Документальна позапланова перевірка може бути проведена у разі, коли платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V ПКУ, та/або з від’ємним значенням з ПДВ, яке становить більше 100 тис грн.

Тобто документальна позапланова перевірка податкових декларацій з ПДВ, в яких платником податку задекларовано суму ПДВ до бюджетного відшкодування, проводиться з підстав, визначених п. 200.11 ст. 200 та ст. 78 ПКУ. Заяви про повернення сум бюджетного відшкодування автоматично вносяться до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження (пп. 200.7.2 ст. 200 ПКУ).

Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до заяв про повернення сум бюджетного відшкодування.

/ІПК від 22.01.2019 р. № 248/6/99-99-12-02-01-15/ІПК/

Граничні строки реєстрації РК до ПН, складених на неплатників ПДВ

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН має здійснюватися з урахуванням граничних строків:

  • для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, — до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
  • для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, — до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вони складені;
  • для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача — платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, — протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (п. 201.10 ст. 201 ПКУ).

Отже, розрахунки коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг до податкових накладних, складених за операціями з постачання товарів/послуг покупцям, які не є платниками ПДВ, реєструються в ЄРПН протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем.

/ІПК від 24.01.2019 р. № 260/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Послуги від нерезидента: хто відповідальний за нарахування та сплату ПДВ

Особливості оподаткування ПДВ послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, визначено у статтях 180, 208 розділу V ПКУ та розділі VII Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21. Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг (п. 180.2 ст. 180 ПКУ).

/ІПК від 22.01.2019 р. № 240/6/99-99-15-03 -02-15/ІПК/

Придбання товарів за рахунок державних коштів

Товари/послуги, основні фонди, придбані за рахунок бюджетних коштів, що надійшли платнику податку, вважаються придбаними безпосередньо платником, і суми ПДВ, сплачені при їх придбанні, відносяться до податкового кредиту на підставі податкових накладних, складених та зареєстрованих в ЄРПН постачальниками.

/ІПК від 22.01.2019 р. № 238/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Заповнення ПН при постачанні послуг дипмісії

При здійсненні операції з постачання послуг дипломатичній місії (у тому числі її окремим структурним підрозділам) та складанні податкової накладної у полі такої накладної «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» отримувача (покупця) проставляється податковий номер дипломатичної місії, наданий (присвоєний) їй в обов’язковому порядку контролюючим органом при взятті її на облік.

/ІПК від 22.01.2019 р. № 236/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Відшкодування замовником витрат виконавцю

Витрати постачальника (телекомунікаційні, поштові, транспортні, нотаріальні, на відрядження тощо), здійснені ним у межах договору про надання послуг, є витратами по забезпеченню виконання складових частин загального обсягу послуги, а тому є складовою частиною вартості послуги, операція з постачання якої є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до п. 185.1 ст. 185 ПКУ. При отриманні постачальником оплати частини вартості послуг у розмірі понесених ним витрат такий постачальник послуг згідно з п. 201.1 ст. 201 ПКУ повинен скласти податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін. Така зареєстрована у ЄРПН податкова накладна для замовника послуг є підставою для включення сум ПДВ, зазначених у ній, до податкового кредиту (п. 201.10 ст. 201 ПКУ).

/ІПК від 24.01.2019 р. № 261/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Послуги із реєстрації заяви на участь у приватизації

У разі якщо послуги із реєстрації заяви на участь у приватизації потенційного покупця об’єкта малої приватизації відносяться до категорії державних платних послуг, то за умови дотримання вимог, встановлених пп. 197.1.18 ст. 197 ПКУ, операція з постачання таких послуг звільняється від оподаткування ПДВ та, відповідно, сума ПДВ не нараховується на суму реєстраційного внеску.

Втім якщо послуги із реєстрації заяви на участь у приватизації потенційного покупця об’єкта малої приватизації не відносяться до категорії державних платних послуг з урахуванням вимог, встановлених пп. 197.1.18 ст. 197 ПКУ,  операція з постачання таких послуг оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою з нарахуванням податкових зобов’язань з ПДВ та, відповідно, сума реєстраційного внеску є оплатою вартості послуг і включається до бази оподаткування ПДВ за такою операцією. При цьому податкові зобов’я­зання з ПДВ виникають при здійсненні операції з постачання послуг із реєстрації заяви на участь у приватизації потенційного покупця об’єкта малої приватизації у безпосереднього постачальника таких послуг за правилом «першої події» відповідно до п. 187.1 ст. 187 ПКУ.

/ІПК від 25.01.2019 р. № 271/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Постачання нерухомості для диппредставництва

Операції, пов’язані з постачанням нерухомого майна (приміщення) для дипломатичного представництва, звільняються від оподаткування ПДВ виходячи з принципу взаємності та за умови, що контракти (договори) на таке постачання укладено від імені дипломатичного представництва або держави, яка її направила.

У разі недотримання таких умов постачальник при здійсненні операції з постачання нерухомого майна для дипломатичного представництва зобов’язаний нарахувати ПДВ.

/ІПК від 25.01.2019 р. № 274/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Придбання товарів за рахунок грантів: умови звільнення постачальника від оподаткування

Звільнення від оподаткування, передбачене п. 26підрозділу 2 розділу XX ПКУ, застосовується постачальником виключно до операцій з постачання тих товарів/послуг, які оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду — за умови подальшого підтвердження таких операцій документами, — визначеними у Порядку, затвердженому постановою КМУ від 17.04.2013 р. № 284.

Товари/послуги, придбані постачальником у третіх осіб за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду, вважаються придбаними безпосередньо таким постачальником і суми ПДВ, сплачені при їх придбанні, відносяться до податкового кредиту на підставі податкових накладних, складених та зареєстрованих в ЄРПН. При цьому у разі здійснення придбання товарів/послуг для їх подальшого використання в операціях з постачання товарів/послуг, звільнення від оподаткування ПДВ яких передбачено п. 26 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, правила щодо нарахування податкових зобов’язань та перерахунку податкового кредиту, встановлені п. 198.5 ст. 198 та ст. 199 ПКУ, до таких операцій не застосовуються.

/ІПК від 22.01.2019 р. № 239/6/99-99-15-03-02-15ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Виплати за рахунок підприємства

Виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективним договором, зокрема на народження дитини, одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з чинним законодавством та колективним договором, видатки підприємства на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій, а також матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам, зокрема на поховання, відносяться до виплат, пов’язаних з оплатою праці.

Фінансовий результат до оподаткування при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств не підлягає коригуванню згідно з підпунктами 139.1.1 та 139.1.2  ст. 139 ПКУ на суми таких виплат.

/ІПК від 17.01.2019 р. № 195/6/99-99-15-02-02-15ІПК/

Вплив переоцінки фінансових інструментів на фінрезультат

Нормами ПКУ передбачено коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток підприємств за операціями з переоцінки інструментів власного капіталу, перекласифікованих у фінансові зобов’язання відповідно до національних ПБО або МСФЗ, у порядку, встановленому пп. 140.4.3 п. 140.4 та пп. 140.5.8 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, та за операціями з переоцінки цінних паперів відповідно до абзацу третього пп. 141.2.1 ст. 141 ПКУ.

Операції з переоцінки інших фінансових інструментів, зокрема деривативів, у тому числі форвардних контрактів, здійснюються за правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування.

/ІПК від 16.01.2019 р. № 171/6/99-99-15-02-02-15 ІПК/

Виправлення самостійно виявлених помилок

У разі виявлення помилок у фінансовій звітності, яка є додатком ФЗ до декларації з податку на прибуток, платник податків повинен подати разом з уточнюючою декларацією виправлену фінансову звітність. При поданні уточнюючої декларації у таблиці «Наявність додатків» проставляється позначка про подання додатка ФЗ до декларації та зазначаються відомості про форми фінансової звітності, які подаються до органу ДФС. Порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності визначено ПБО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженим наказом Мінфіну від 28.05.99 р. № 137. Якщо платник податку на прибуток самостійно виявив помилки, що містяться у податковій звітності під час його перебування на спрощеній системі оподаткування, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової звітності за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

/ІПК від 18.01.2019 р. № 209/6/99-99-15-02-02-15 ІПК/

Зміна справедливої вартості товарів

Проведення коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства, при здійсненні платником податку на прибуток підприємств операцій з переоцінки (уцінки, дооцінки) запасів ПКУ не передбачено. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

/ІПК від 16.01.2019 р. № 170/6/99-99-15-02-02-15ІПК/

Фінансування засновником-нерезидентом діяльності підприємства в іноземній валюті

ДФС України повідомлено, що нормами ПКУ не передбачено проведення коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з надходження коштів, у тому числі в іноземній валюті, від засновників підприємства для фінансування господарської діяльності у разі недостатності власних фінансових ресурсів. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

/ІПК від 21.01.2019 р. № 229/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Роялті на користь резидента Чехії

ДФС України нагадала, що Конвенція між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно є чинною з 20.04.99 р. Тому роялті, які виникають у Договірній Державі і сплачуються резиденту другої Договірної Держави, можуть оподатковуватись у цій другій Договірній Державі. Однак ці роялті можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, в якій вони виникають, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо фактичний одержувач роялті є резидентом другої Договірної Держави, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати 10 % від загальної суми роялті.

/ІПК від 21.01.2019 р. № 228/6/99-99-15-02-02-15 ІПК/

Перевищення суми доходів, що дає право на незастосування коригувань фінрезультату

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), у будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, перевищує 20 млн грн, такий платник визначає об’єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.

/ІПК від 25.01.2019 р. № 278/6/99-99-15-02-02-15 ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

«Незалежник» при знятті з обліку зобов’язаний подати ліквідаційний звіт з ЄСВ

ДФС України зазначила, що після подання особою, яка провадить незалежну професійну діяльність до контролюючого орану заяви про зняття з обліку платника ЄСВ (форма № 7-ЄСВ), вона зобов’язана подати сама за себе звіт (форма № Д5) з позначкою «ліквідаційна», в якому зазначити суми нарахованого доходу та суми ЄСВ. Адже така особа, перебуваючи на обліку у контролюючому органі, навіть у разі неотримання доходу у відповідному звітному періоді від незалежної професійної діяльності, зобов’язана визначати базу нарахування ЄСВ та сплачувати суму внеску у розмірі — не менше мінімального страхового внеску.

/ІПК від 22.01.2019 р. № 233/Ш/99-99-13-02-03-14/ІПК/

ПДФО з зарплати відряджених співробітників

ПДФО з оплати праці за виконану роботу співробітникам, які перебувають у службовому відрядженні, перераховується за місцезнаходженням юридичної особи, що нараховує та виплачує доходи таким співробітникам.

/ІПК від 23.01.2019 р. № 250/ІПК/26-15-13-06-12/

Податкова знижка на іпотеку

Якщо платником податків здійснено реєстрацію за місцезнаходженням житла у 2018 р., то декларація з метою отримання податкової знижки подається до 31.12.2019 р., оскільки право на податкову знижку надається за результатами звітного податкового року, в якому збудований об’єкт житлової іпотеки, переходить у власність та починає використовуватися як основне місце проживання.

/ІПК від 22.01.2019 р. № 245/Я/99-99-13-01-03-14/ІПК/

Оподаткування страхового відшкодування

ДФС України пояснила, що якщо сума страхового відшкодування перевищує вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення договору страхування, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету ПДФО.

/ІПК від 23.01.2019 р. № 251/Ш/99-99-13-02-03-14/ІПК/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Амортизаційні відрахування

ДФС України пояснила, що умовами для включення амортизаційних відрахувань з вартості основних засобів до складу витрат фізичної особи — підприємця на загальній системі оподаткування є: власне бажання підприємця щодо нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів; ведення окремого обліку таких витрат за кожним об’єктом основних засобів та нематеріальних активів; документальне підтвердження витрат на придбання та/або на самостійне виготовлення таких об’єктів основних засобів та нематеріальних активів; амортизація нараховується прямолінійним методом з урахуванням встановленого ПКУ мінімально допустимого строку корисного використання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів; основні засоби, вартість яких амортизується, не можуть входити до кола основних засобів подвійного призначення.

/ІПК від 18.01.2019 р. № 212/О/99-99-13-01-02-14/ІПК/

Надання майна в оренду

ДФС України роз’яснила, що якщо площа майна, яке належить на правах власності фізичній особі та надається в оренду (частина здається фізичною особою — підприємцем, а частина фізичною особою — не суб’єктом господарювання), перевищує норми, встановлені пп. 3 п. 291.5 ст. 291 ПКУ (житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 м2, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 м2), то така фізична особа — підприємець, що здійснює діяльність з надання в оренду власної нерухомості, не має права перебувати на спрощеній системі оподаткування.

/ІПК від 21.01.2019 р. № 217/Л/99-99-13-01-02-14/ІПК/

Підтвердження придбання товарів

ГУ ДФС у м. Києві нагадало, що при здійсненні господарських операцій щодо купівлі-продажу товарів фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку повинні мати в наявності документи, які підтверджують факт придбання (отримання) таких товарів.

/ІПК від 21.01.2019 р. № 220/ІПК/26-15-13-06-12/ІПК/

Надходження на розрахунковий рахунок

ДФС України повідомила, що кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу ФОП — платника єдиного податку з урахуванням вимог ст. 292 ПКУ.

Однак якщо ФОП — платник єдиного податку вносить у погодженому з банком порядку суму готівки на свій розрахунковий рахунок, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, яка на момент внесення вже була відображена у Книзі обліку доходів і витрат, то в платіжному дорученні зазначається призначення платежу «виручка за певний період», вдруге така виручка не включається до доходу платника єдиного податку і не відображається у Книзі.

/ІПК від 23.01.2019 р. № 249/6/99-99-13-01-02-15/ІПК/

Повернуті кошти враховуються у декларації

ДФС України повідомила, що фізична особа — підприємець платник єдиного податку при подачі податкової декларації за податковий (звітний) період враховує отримані доходи від підприємницької діяльності (з урахуванням повернутих коштів у цьому звітному періоді).

/ІПК від 24.01.2019 р. № 263/6/99-99-13-01-02-15/ІПК/

Сплата ПДФО податковим агентом

ГУ ДФС у м. Києві пояснило, що податковий агент фізична особа — підприємець, що нараховує (виплачує) дохід найманим працівникам та фізичній особі — орендодавцю за надання нею в оренду нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, сплачує (перераховує) податок на доходи фізичних осіб за місцем реєстрації у контролюючому органі (основне місце обліку).

/ІПК від 14.01.2019 р. № 107/ІПК/26-15-13-06-12/

Курсові різниці

ДФС України нагадала, що для фізичної особи — підприємця усі вартісні показники, що включаються до доходу, відображаються у гривнях.

Показники, виражені в іноземній валюті, перераховуються у гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на дату їх отримання. При цьому розрахунок курсової різниці, яка виникає при продажу валюти фізичної особи — підприємця, та включення такої курсової різниці до доходу платника єдиного податку нормами ПКУ не передбачено.

/ІПК від 14.01.2019 р. № 109/6/99-99-13-01-02-15/ІПК/

Облік товарних запасів

Законом України від 16.07.99 р. № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством, а на таку категорію суб’єктів господарювання, як фізичні особи — підприємці, його дія не поширюється. Тому ДФС України вважає, що фізична особа — підприємець може вести облік товарних запасів, зокрема з використанням ПБО 9 «Запаси»за власним бажанням.

/ІПК від 04.01.2019 р. № 37/Ш/99-99-13-01-02-14/ІПК/

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

Звірка даних

ГУ ДФС у Харківській області нагадало, що для проведення звірки даних щодо об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності, а також для правильності обчислення податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації).

При собі потрібно мати оригінали документів, які підтверджують право власності.

/ІПК від 22.01.2019 р. № 235/ІПК/20-40-13-02-11/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Збереження статусу єдинника у разі приєднання

ГУ ДФС у Вінницькій області вважає, що у разі якщо до підприємства приєднується юридична особа, яка станом на дату приєднання не відповідає умові, встановленій абзацом другим пп. 291.4.3 ст. 291 ПКУ, як така, що перебуває на загальній системі оподаткування, то підприємство у разі такого приєднання не збереже статус платника єдиного податку четвертої групи.

/ІПК від 25.01.2019 р. № 269/ІПК/08/02-32-12-03/

«Гарячі лінії»

Дата: 23 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42