Огляд ІПК (від 09.02.2019 р.)

11.02.2019 / 16:41

ПДВ

ПН складенобез факту здійснення господарської операції

ГУ ДФС у Запорізькій області повідомило, що у разі складання податкової накладної без факту здійснення господарської операції та її реєстрації в ЄРПН платник податку з метою виправлення помилки може скласти розрахунок коригування до неї.

У такому розрахунку коригування:

  • у полі «Дата складання» зазначається дата, на яку було виявлено помилку;
  • у заголовній частині розрахунку коригування — дані із заголовної частини податкової накладної з індивідуальним податковим номером покупця, на якого помилково (без факту здійснення господарських операцій) було складено податкову накладну;
  • у розділі Б — зі знаком «–» (виводяться в «0») відповідні показники усіх рядків податкової накладної, що коригується (кількість, обсяг постачання та сума ПДВ).

При цьому у графі 2.1 «код причини» розрахунку коригування зазначається код «103» (повернення товару або авансових платежів).

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем товарів/послуг, на якого була складена така податкова накладна.

/ІПК від 29.01.2019 р. № 299 /ІПК/08-01-12-01-06/

Якщо ціна постачання у ПН містить після коми більше ніж два знаки

Пунктами 4 та 16 Порядку № 1307 передбачено, що всі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками (крім показника графи 7, у разі якщо для нього інше передбачено чинним законодавством, та показника графи 11, який заповнюється у гривнях з копійками, але з урахуванням особливостей здійснення окремих операцій з постачання товарів/послуг, за якими допускається зазначення в графі 11 показника з урахуванням арифметичного округлення до шести знаків включно після коми). При цьому у кількісному показнику податкової накладної необхідною кількістю знаків після коми вважається така кількість, якої достатньо для правильного розрахунку вартісного показника у графі 10 податкової накладної.

Отже, зареєстрована в ЄРПН податкова накладна, в якій вказано ціну постачання одиниці товару/послуги (графа 7 ПН, яка містить після коми більше ніж два знаки), є підставою для формування податкового кредиту за умови відповідності іншим вимогам, що визначені в ПКУ.

/ІПК від 28.01.2019 р. № 290/6/99-95-42-03-15/ІПК/

Помилка у коді УКТ ЗЕД

Податкова накладна, що містить помилки у коді товару згідно з УКТ ЗЕД (у тому числі, якщо помилка наявна хоч в одній цифрі коду товару згідно з УКТ ЗЕД та незалежно від того, яку кількість цифр такого коду зазначено платником ПДВ у відповідному рядку податкової накладної: 4 чи 10), не дає змоги повною мірою ідентифікувати здійснену операцію, а отже, не може бути підставою для віднесення сум ПДВ, зазначених у ній, до складу податкового кредиту. Пунктом 192.1 ст. 192 ПКУ передбачено, що з метою виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, постачальником товарів/послуг складається розрахунок коригування до податкової накладної.

Отже, якщо при складанні податкової накладної було допущено помилку у коді товару згідно з УКТ ЗЕД, така помилка може бути виправлена шляхом складання постачальником товарів/послуг розрахунку коригування до такої податкової накладної. Такий розрахунок коригування підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН.

/ІПК від 30.01.2019 р. № 318 /6/99-99-15-03-02- 15/ІПК/

Документальне підтвердження ліквідації ОЗ

Офісом великих платників податків ДФС роз’яснено, що у випадку ліквідації ОЗ у зв’язку з їх розібранням або перетворенням у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням, платник податку не нараховує податкові зобов’язання з ПДВ (у тому числі відповідно до норм п. 198.5 ст. 198 ПКУ) у випадку подання контролюючому органу належним чином оформленого акта на списання ОЗ за формою, встановленою наказом Мінстату «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29.12.95 р. № 352, або за довільною формою, за умови, що такий документ міститиме всю необхідну інформацію, яка дозволяє ідентифікувати операцію, та матиме належні реквізити первинного документа. Незалежно від форми складання документа на списання основних засобів такий документ має підтверджувати факт знищення, розібрання або перетворення основних засобів в інший спосіб, внаслідок чого основний засіб не може використовуватися за первісним призначенням.

При цьому ПКУ не визначено механізму подання платником податку контролю­ючому органу документів про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів. У зв’язку із цим платник податку може подати такі документи (копії документів) контролюючому органу у загальновстановленому порядку за власною ініціативою або на запит контролюючого органу (або особисто платником податків, або уповноваженою на це особою, або поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, або засобами електрон­ного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електрон­ного документообігу та електронного цифрового підпису).

/ІПК від 29.01.2019 р. № 300/ІПК/28-10-27-01-11/

Оподаткування операцій з постачання послуг нерезиденту

ДФС України повідомлено, що порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання резидентом нерезиденту послуг безпосередньо залежить від місця їх постачання.

У разі якщо резидент — платник ПДВ надає послуги нерезиденту, зазначені у п. 186.3 ст. 186 ПКУ, то операція з постачання таких послуг не є об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки місцем їх постачання вважається місце, в якому отримувач послуг (нерезидент) зареєстрований як суб’єкт господарювання (у нашому випадку територія, що знаходиться за ме­жами митної території України). Втім якщо резидент надає послуги нерезиденту, що не зазначені у пунктах 186.2 і 186.3 ст. 186 ПКУ, то операція з постачання таких послуг є об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки місцем їх постачання вважається місце, в якому постачальник послуг (резидент) зареєстрований як суб’єкт господарювання (у зазначеному випадку на митній території України), та відповідно постачальник послуг (резидент) є відповідальним за нарахування та сплату ПДВ до бюджету за такою операцією.

У випадку коли резидент не був платником ПДВ на момент надання послуг, місце постачання яких визначено на митній території України, то податкові зобов’язання з ПДВ за такою операцією не виникають і податкова накладна в такому випадку не складається.

/ІПК від 29.01.2019 р. № 302/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Граничні строки реєстрації РК до ПН, складених на неплатника ПДВ

ДФС України, розглядаючи питання щодо терміну реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до ПН, складених на кінцевого споживача — неплатника ПДВ у зв’язку зі зменшенням суми компенсації вартості товарів/послуг, пояснила що реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків, встановлених п. 201.10 ст. 201 ПКУ: для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, — до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені; для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, — до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вони складені; для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача — платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, — протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем)

Отже, розрахунки коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг до податкових накладних, складених за операціями з постачання товарів/послуг покупцям, які не є платниками ПДВ, реєструються в ЄРПН у терміни, визначені абзацами 15 — 16 п. 201.10 ст. 201 ПКУ (тобто у терміни, передбачені для перших двох ситуацій)1.
____________

1 У попередньому номері журналу («Віс­ник». — 2019. — № 4. — С. 10) під час огляду цього ІПК зроблено помилковий висновок щодо граничного строку реєстрації РК до ПН, складеної на неплатника ПДВ (прим. ред.).

/ІПК від 24.01.2019 р. № 260/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Відсутність в ПН позначки ознаки імпортованого товару

ДФС України повідомила, що оскільки позначка ознаки імпортованого товару не включена до переліку обов’язкових реквізитів податкової накладної, який встановлено п. 201.1 ст. 201 ПКУ, а її наявність не створює перешкод для ідентифікації здійсненної операції, то заповнення (або незаповнення) графи 3.2 розділу Б податкової накладної не впливатимуть на право відображення податкового кредиту з ПДВ у покупця таких товарів (за умови правильного заповнення обов’язкових реквізитів податкової накладної, її реєстрації в ЄРПН та дотримання інших вимог ПКУ щодо формування податкового кредиту).

/ІПК від 30.01.2019 р. № 319 /6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Безоплатна передача об’єкта ОЗ у комунальну власність

ГУ ДФС у Донецькій області повідомлено, що звільняються від оподаткування ПДВ операції з безоплатної передачі в державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об’єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням Кабміну, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень (пп. 197.1.16 ст. 197 ПКУ).

При цьому норми пп. 197.1.16 ст. 197 ПКУ поширюються також на операції з безоплатної передачі об’єктів з балансу юридичної особи будь-якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням органу державної влади України або органу місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, та за рішенням юридичних осіб, у разі передачі основних засобів інфраструктури залізничного транспорту незалежно від того, чи є суб’єкти операції платниками податку.

/ІПК від 29.01.2019 р. № 301 ІПК/05-99-12-03-08/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Оподаткування виплат у вигляді роялті на користь резидента Кіпру

Роялті, що сплачуються на користь резидента Кіпру за право користування комп’ютерною програмою, підлягають оподаткуванню в Україні за ставкою 10 % від загальної суми роялті у рамках значення п. 2 ст. 12 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Право на застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтвер­д­жує статус податкового резидента.

/ІПК від 30.01.2019 р. № 337/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Коригування фінрезультату на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації ОЗ

Фінрезультат до оподаткування збільшується на суму нарахованої в бухгалтерському обліку амортизації основних засобів та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів незалежно від того, чи включена така амортизація до складу витрат за правилами бухгалтерського обліку.

При визначенні різниць враховується вся сума нарахованої у звітному періоді амортизації основних засобів без її розподілу на частину амортизації, що брала участь у визначенні фінрезультату до оподаткування у складі витрат у бухгалтерському обліку.

/ІПК від 31.01.2019 р. № 344/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Декларування доходу пайового фонду КУА

ДФС України пояснила, що компанії з управління активами (КУА) повинні подавати до контролюючого органу Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств. При цьому КУА подають до контролюючого органу одну декларацію, складену на підставі даних бухгалтерського обліку діяльності КУА і пайового фонду, активами якого така компанія управляє. В цій декларації зазначаються, зокрема, доходи, що звільняються від оподаткування.

/ІПК від 30.01.2019 р. № 327/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/ 

Продаж нерухомого майна, яке належить до складу необоротних активів

ДФС України зауважила, що у випадку продажу основних засобів (у тому числі у разі їх переведення у групу необоротних активів, утримуваних для продажу), які використовуються у господарській діяльності, фінрезультат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ. При цьому на вартість необоротних активів, утриманих для продажу, коригування фінрезультату до оподаткування не здійснюється.

/ІПК від 29.01.2019 р. № 307/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Застосування прискореної амортизації ОЗ у податковому обліку

ДФС України роз’яснено, що платник податку на прибуток має право застосувати у податковому обліку мінімально допустимий строк амортизації (два роки) для основних засобів четвертої групи (машини та обладнання) незалежно від строку корисного використання таких основних засобів з метою амортизації у бухгалтерському обліку за умови, що виконуються вимоги, передбачені п. 43 підрозділу 4 розділу XX ПКУ.

/ІПК від 29.01.2019 р. № 305/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Оподаткування винагороди нерезидента за договором про надання брокерських послуг

ДФС України зазначено, що доходи нерезидента у вигляді брокерської, комісійної або агентської винагороди, отриманої від резидента за виконані брокерські, комісійні або агентські послуги на користь такого резидента, підлягають оподаткуванню відповідно до вимог пп. 141.4.2 ст. 141 ПКУ, якщо інше не встановлено правилами міжнародного договору, незалежно від місця надання нерезидентом зазначених послуг.

/ІПК від 29.01.2019 р. № 304/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Коригування фінрезультату на суму членських внесків

ДФС України повідомлено, що якщо платник податку на прибуток сплачує неприбутковій організації, яка відповідає вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ та внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, членські внески на безповоротній основі, то такий платник повинен збільшити фінрезультат до оподаткування на суму таких членських внесків у розмірі, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

/ІПК від 28.01.2019 р. № 288/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Адвокатську діяльність провадить найманий працівник

ГУ ДФС у м. Києві дотримується думки, що платник ЄСВ, який провадить адвокатську діяльність, перебуваючи на обліку у контролюючому органі, зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати ЄСВ, незважаючи на наявність трудових відносин з роботодавцем. При цьому сума ЄСВ має бути не менше мінімального страхового внеску на місяць.

/ІПК від 30.01.2019 р. № 309/К/26-15-13-06-12-ІПК/

/ІПК від 30.01.2019 р. № 311/ІПК/02-32-13-02/

Спільна діяльність: сплата та подання звітності

ГУ ДФС у Сумській області роз’яснило, що функції податкового агента щодо нарахування (сплати) ПДФО та подання звітності (форми № 1ДФ) зобов’язаний виконати платник податку, який здійснює нарахування та виплату доходів на користь фізичних осіб.

/ІПК від 30.01.2019 р. № 320/ІПК/18-28-13-01-21/

Сплата ПДФО до місцевого бюджету

ДФС України зазначила, що ПДФО підлягає сплаті до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) власних та/або орендованих приміщень (будівель) у різних регіонах України, в яких працюють наймані працівники такого суб’єкта господарювання, незважаючи на відсутність у такого суб’єкта господарювання відокремлених структурних підрозділів, на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України.

/ІПК від 30.01.2019 р. № 321/6/99-99-13-01-01-15/ІПК/

/ІПК від 30.01.2019 р. № 332/5/99-99-13-01-01-16/ІПК/

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Підтвердження резидентства РФ

Довідки, що підтверджують статус податкового резидента Російської Федерації, видані компетентним органом Російської Федерації на паперових носіях (з підписом та печаткою), не потребують будь-якого додаткового засвідчення (консульської легалізації або завірення апостилем) для цілей застосування ст. 103 ПКУ.

/ІПК від 31.01.2019 р. № 348/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Визнання операцій з резидентом Грузії контрольованими

Для визнання господарських операцій з резидентом Грузії контрольованими або неконтрольованим необхідно розглядати вартісні критерії таких операцій в період з 01.01.2018 р. по 06.03.2018 р. Починаючи з 07.03.2018 р. господарські операції з придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидента, зареєстрованого у Грузії, у разі відсутності інших критеріїв, визначених у пп. «а» — «б», «г» — «ґ» пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ, не підпадають під визначення контро­льованих.

/ІПК від 30.01.2019 р. № 324/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Організаційно-правові форми резидентів Німеччини та Австрії

Оскільки до Переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480, не включені резиденти Федеративної Респуб­ліки Німеччини та Австрійської Республіки з організаційно-правовою формою GmbH & Co.KG, то операції з такими контрагентами не підпадають під визначення контрольованих відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ за умови, що резиденти Федеративної Республіки Німеччина та Австрійської Республіки не є пов’язаними з резидентом України особами та/або операції з ними не здійснюються через комісіонерів-нерезидентів.

При цьому повідомлено, що ДФС звернулась до Мінфіну України з приводу належності організаційно-правових форм Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommandit Gesellschaft (абревіатура — GmbH & Co. KG) до Переліку № 480.

/ІПК від 31.01.2019 р. № 349/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виручка в інвалюті

ДФС України пояснила, що у разі отримання за контрактом виручки в іноземній валюті за надані товари (роботи, послуги) доходом фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку є вся сума коштів (з урахуванням комісії, утриманої банком), що надійшла на валютний рахунок, перерахована у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком на дату отримання валюти.

/ІПК від 25.01.2018 р. № 280/6/99-99-13-01-03-15/ІПК/

Відображення в Книзі коштів, отриманих в інвалюті

ГУ ДФС у Харківській області нагадало, що в день отримання ФОП — платником єдиного податку коштів в іноземній валюті у Книзі обліку доходів відображається вся сума коштів (з урахуванням комісії, утриманої банком), яка надійшла на валютний рахунок, перерахована у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком на дату отримання (зарахування) валюти на валютний рахунок ФОП. Дані Книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

/ІПК від 28.01.2018 р. № 287/ІПК/20-40-13-02-11/

Консультування з питань комерційної діяльності

ГУ ДФС у Вінницькій області вважає, що обмеження щодо діяльності платників єдиного податку другої групи з надання послуг іншим платникам єдиного податку або населенню щодо консультування з питань комерційної діяльності й керування ПКУ не встановлені.

/ІПК від 28.01.2018 р. № 286/ІПК/02-32-13-02/

Вся отримана сума включається до доходу незалежно від подальшого її використання

ДФС України пояснила, що до доходу платника єдиного податку, який підлягає оподаткуванню, включається вся сума, яка перерахована (сплачена) замовником за надані роботи, товари (послуги) незалежно від подальшого їх використання та взаємовідносин платника з банком.

/ІПК від 28.01.2018 р. № 293/6/99-99-13-01-03-15/ІПК/

Безготівкові розрахунки не потребують застосування РРО

ДФС України пояснила, що у разі здійснення розрахунків при наданні послуг (продажу товару) виключно у безготівковій формі (з розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок), то в такому випадку дані розрахунки вважатимуться безготівковими та проводитимуться без застосування реєстратора розрахункових операцій.

/ІПК від 29.01.2018 р. № 295/6/99-99-13-01-03-15/ІПК/

Операції з експорту товарів

Враховуючи те, що розподільчі рахунки використовуються банківськими установами при перерахуванні певних видів доходів в іноземній валюті на поточні рахунки клієнтів як транзитні, то ДФС України дійшла висновку, що до складу доходу платника єдиного податку від здійснення операцій з експорту товарів (робіт, послуг) включається сума коштів, яка наді­йшла на поточний рахунок в гривнях від обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України. Валютні кошти, перераховуються у гривні за офіційним курсом Нацбанку на дату надходження їх на валютний рахунок фізичної особи — підприємця.

/ІПК від 29.01.2018 р. № 296/6/99-99-13-01-03-15/ІПК/

Переуступка прав вимоги боргу

ГУ ДФС у Львівській області пояснило, що укладення договору переуступки прав вимоги боргу фізичними особами — підприємцями — платниками єдиного податку є механізмом розрахунку по правочину купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) не у грошовій формі, а отже, не дає права фізичній особі — підприємцю застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку і звітності.

/ІПК від 30.01.2018 р. № 316/ІПК/13-01-13-01-12/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Продаж мастильних матеріалів

ГУ ДФС у Харківській області роз’яснило, що умовою за якою підприємство — платник єдиного податку не може перебувати на спрощеній системі, є виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів). У разі якщо товари, які продає підприємство (моторні оливи та мастильні матеріали) не є підакцизними, торгівля ними не перешкоджає перебуванню підприємства на спрощеній системі.

/ІПК від 30.01.2018 р. № 339/ІПК/20-40-12-03-20/

НЕЗАЛЕЖНА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Чи подавати уточнюючу декларацію, якщо минуло 1095 днів

Контролюючий орган, крім випадків, визначених п. 102.2 ст. 102 ПКУ, має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених ПКУ, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, — за днем її фактичного подання.

Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання (в тому числі від нарахованої пені), а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

Тому ДФС України дійшла висновку, що подання уточнюючої декларації про майновий стан і доходи за періоди, за якими минув строк позовної давності (1095 днів), нормами ПКУ не передбачено.

/ІПК від 28.01.2018 р. № 289/6/99-99-13-01-02-15/ІПК/

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

Повернення коштів

ГУ ДФС у Київській області роз’яснило, що у разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено такий зір, сума надміру сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому ПКУ порядку. Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви про таке повернення протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми. Якщо сплата збору та необхідність у поверненні помилково та/або надміру сплаченої суми збору виникла у межах одного звітного кварталу (податковим агентом не здійснені нарахування збору за цей звітний квартал та сплата збору до місцевого бюджету), то повернення податковим агентом платнику збору надміру сплаченої ним суми відбувається в межах взаємовідносин, що регулюються ЦКУ.

/ІПК від 30.01.2018 р. № 312/ІПК/10-36-12-03/

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

Зміна ставок та пільг протягом року

Офіс великих платників податків ДФС повідомив, що якщо органом місцевого самоврядування, в межах наданих йому повноважень, протягом звітного року внесено зміни до прийнятого рішення по встановлених ставках та пільгах з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, то юридичні особи протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення такого рішення подають декларації з податку на нерухоме майно з уточненими сумами податкових зобов’язань з податку.

/ІПК від 31.01.2018 р. № 352/ІПК/28-10-27-01-11/

РЕНТНА ПЛАТА

Сплачувати потрібно лише як первинний водокористувач

ГУ ДФС у Рівненській області нагадало, що оскільки платниками рентної плати за спеціальне використання води визначено суб’єктів господарювання, що належать до первинних водокористувачів, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів, то підприємство є платником рентної плати лише за обсяги води, що вилучені ним з поверхневого водного об’єкту власними водозабірними спорудами. За обсяги води, отримані підприємством на правах вторинного водокористувача виключно для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, рентна плата не справляється.

/ІПК від 31.01.2018 р. № 353/ІПК/10/17-00-12-03-08/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Заокруглення у фіскальному чеку при торгівлі алкоголем у роздріб

Суб’єктами господарювання при здійсненні роздрібної торгівлі алкогольними напоями застосовується механізм заокруглень, що виникають при оплаті вартості товарів (робіт, послуг) за готівку, тобто не нижче встановлених мінімальних роздрібних цін на алкогольні напої.

Суб’єкти господарювання можуть додатково друкувати у реквізитах розрахункових документів загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах фіскального чеку.  У разі продажу споживачу кількох одиниць алкогольного напою одного найменування вартість алкогольних напоїв визначається як добуток кількості реалізованих одиниць товару та ціни такої продукції, встановленої суб’єктом господарювання, що безпосередньо здійснює роздрібний продаж. При оплаті споживачем вартості алкогольних напоїв за готівку суб’єктом господарювання, що здійснює роздрібний продаж такої продукції, застосовується механізм заокруглень.

/ІПК від 31.01.2019 р. № 341/6/99-99-12-02-02-15/ІПК/

Роздрібна торгівля столовими винами

ДФС України пояснила, що роздрібна торгівля виключно столовими винами може здійснюватися суб’єктами господарювання без наявності ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

/ІПК від 30.01.2019 р. № 338/6/99-95-42-03-15/ІПК/

«Гарячі лінії»

Дата: 23 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42